Høyanger norsksenter

Norsksenteret held til i lokale ved Høyanger vidaregåande skule.
Tilbod om opplæring kan også givast i Lavik og Bjordal ved behov.

Norsksenteret har opplæring på ulike nivå og tilbod om undervisning både på dag- og kveldstid.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga, gjeldande sats kr 40 pr time.

Opptak nye elevar

Vi tar inn nye elevar etter sommarferien og etter nyttår, men i nokre tilfelle kan det vere mogleg å starte opplæring på anna tidspunkt. Ta kontakt med oss for nærare informasjon, tlf 992 19 358.

Norsksenteret har tilbod om:

Opplæring til vaksne elevar med spesielle behov

Vaksne elevar med spesielle behov som treng spesialpedagogisk- og tilrettelagt hjelp innan opplæring, utvikling og vedlikehald av grunnleggande ferdigheiter. Tilbod blir gitt på bakgrunn av søknad og evt tilråding frå PPT. For meir informasjon kontakt Tenesteområde oppvekst, tlf 57711564.
 

Norskopplæring til vaksne innvandrarar

Elevane er arbeidsinnvandrarar, asylsøkjarar og familiegjenforeinte.

Søknad norsk og
samf.kunnskap 600 t
(PDF, 16 kB)
  Søknad behovsprøvd
norskopplæring
(PDF, 16 kB)

Søknad
betalingselev
(PDF, 10 kB)

 

Grunnskule for vaksne

Tilbod til vaksne som ikkje har fullført norsk grunnskule.

Søknad grunnskule
for vaksne

 

 

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 22.08.2016 av Jorunn Flæthe

Kontakt

Avd.leiar Norsksenteret

 

Sekretær

 

 
 
Login for redigering