Koronavirus - Covid 19

Status pr 21.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Høyanger norsksenter

Norsksenteret held til i lokale ved Høyanger vidaregåande skule.
Tilbod om opplæring kan også givast i Lavik og Bjordal ved behov.

Norsksenteret har opplæring på ulike nivå og tilbod om undervisning både på dag- og kveldstid.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga, gjeldande sats kr 50 pr time.

Opptak nye elevar

Vi tar inn nye elevar etter sommarferien og etter nyttår, men i nokre tilfelle kan det vere mogleg å starte opplæring på anna tidspunkt. Ta kontakt med oss for nærare informasjon, tlf 992 19 358.

Norsksenteret har tilbod om:

Opplæring til vaksne elevar med spesielle behov

Vaksne elevar med spesielle behov som treng spesialpedagogisk- og tilrettelagt hjelp innan opplæring, utvikling og vedlikehald av grunnleggande ferdigheiter. Tilbod blir gitt på bakgrunn av søknad og evt tilråding frå PPT. For meir informasjon kontakt Tenesteområde oppvekst, tlf 57711564.
 

Norskopplæring til vaksne innvandrarar

Elevane er arbeidsinnvandrarar, asylsøkjarar og familiegjenforeinte.

Søknadsskjema, norsk 600 timar (PDF, 16 kB)

Søknadsskjema, behovsprøvd norskopplæring (PDF, 16 kB)

Søknadsskjema, betalingselev (PDF, 10 kB)

 

Grunnskule for vaksne

Tilbod til vaksne som ikkje har fullført norsk grunnskule.

Søknadsskjema grunnskule (PDF, 9 kB)