Høyanger norsksenter

Norsksenteret held til i lokale ved Høyanger skule.

Norsksenteret har opplæring på ulike nivå og tilbod om undervisning både på dag- og kveldstid.

Arbeidsinnvandrarar må betale for undervisninga, gjeldande sats kr. 50 pr time.

Opptak nye elevar

Vi tar inn nye elevar etter sommarferien og etter nyttår, men i nokre tilfelle kan det vere mogeleg å starte opplæring på anna tidspunkt. Ta kontakt med oss for nærare informasjon, tlf. 57 71 00 06 eller 92 83 08 52.

Norsksenteret har tilbod om:

Opplæring til vaksne elevar med spesielle behov

Vaksne elevar med spesielle behov som treng spesialpedagogisk- og tilrettelagt hjelp innan opplæring, utvikling og vedlikehald av grunnleggande ferdigheiter. Tilbod blir gitt på bakgrunn av søknad og evt. tilråding frå PPT. For meir informasjon kontakt tenesteområde oppvekst, tlf. 57 71 15 64 eller 46 88 28 10.
 

Norskopplæring til vaksne innvandrarar

Elevane er arbeidsinnvandrarar, asylsøkjarar og familiesameinte.

Søknadsskjema, norsk 600 timar (PDF, 16 kB)

Søknadsskjema, behovsprøvd norskopplæring (PDF, 16 kB)

Søknadsskjema, betalingselev (PDF, 10 kB)

 

Grunnskule for vaksne

Tilbod til vaksne som ikkje har fullført norsk grunnskule.

Søknadsskjema grunnskule (PDF, 9 kB)