Betalingssatsar SFO

Betalingssatsane for skulefritidsordning (SFO) gjeldane frå 1. januar 2018.

Foreldrebetaling

1/1 plass kr. 2.085,- pr mnd
14 t/veka (halv plass) kr. 1.330,- pr mnd
Inntil 8 timar for veka (følger skuleåret) kr.    755,- pr mnd
Dagplass kr.    200,- pr dag
Pris pr time kr.      60,- pr time


Betalinga tilsvarer ti månader opningstid (skulestart-skuleslutt) og er lagt over 11 månader (aug-juni). Betalingsfri månad er juli.
I tillegg kjem betaling for bruk i ferie; haust-, vinter- og sommarferie, der ein betaler dagsats for dei dagane tilbodet blir nytta. Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon ved bruk av dagplass.

Barna må hentast før stengetid eller til avtalt tid. Dersom dette ikkje vert gjort, kan det medføre ekstrarekning (informasjon får ein hos skulen/dagleg leiar).

Berre ved Høyanger skule:
+
matpengar /frukt m.m.) kr. 30,- pr mnd.

Søskenmoderasjon:

Dersom søsken går i barnehage og/eller i skulefritidsordning, skal det betalast fullt for den plassen som er dyrast.

Moderasjon gjeld for 80% og 60% barnehageplass og for plass skulefritidsordninga (SFO):

 Barn nr 2  25 % reduksjon i foreldrebetalinga
 Barn nr 3  40 % reduksjon i foreldrebetalinga
 Barn nr 4  50 % reduksjon i foreldrebetalinga

 

Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon ved bruk av dagplass.

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 16.01.2018