Koronavirus - Covid 19

Status, pr 22.10.2020: 1 påvist smitta, som er knytta til Havyard i Hyllestad. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Skule

I skulane legg vi vekt på at dei tilsette set den einskilde elev i sentrum og legg til rette for at læring best skjer gjennom aktiv deltaking.

 

Må eg melde barnet mitt inn ved skulestart?

Du som er foreldre/føresett får tilsendt brev frå skulen om tidspunkt for innskriving, det året barnet dykkar skal begynne på skule. Innskrivinga er vanlegvis om våren.
Dersom du ikkje har motteke brev, ta kontakt med skulen der du bur.

Ungdata-undersøkinga

Her finn du informasjon om prosjektet. Dette skal vere sendt ut til alle føresette som har elevar i 9. klasse i kommunen vår. (PDF, 216 kB)

 

Plan for overgangar

Vi har gode rutinar for overgang mellom barnehage og skule og mellom skule og vidaregåande skule.
Det er utarbeida ein eigen plan for dette.

Plan for overgangane (PDF, 149 kB)