Helsestasjon

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8.

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom  i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

Kart
Høyanger helsestasjon

Høyanger helsestasjon finn du i 3. etasje på Høyanger helsesenter.

Publisert av Anita Taftø. Sist endra 22.08.2017 av Anita Taftø

Kontakt

bilde av personen: Elisabeth Sæbø
Leiande helsesøster

 

Helsesøster

 

Helsesøster

 

bilde av personen: Aud Kjersti Haugen
Jordmor

 

 
 
Login for redigering