Helsestasjon

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom  i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

Smittevernsarbeid på helsestasjonen:

  • Ved sjukdom, uansett årsak, ikkje møt opp på helsestasjonen, men ring og avtal vidare oppfølging.
  • Ved oppmøte på helsestasjonen, skal du/de vaske hendene eller bruke spritdispenser som er plassert på utside og innside av inngangsdøra når du kjem på helsestasjonen, samt halde god avstand til andre.
  • Spedbarnsgrupper blir starta opp att hausten 2022.
  • Ta gjerne med eiga leike.

 

Nye råd om D-vitamtilskudd og tran til spedbarn

HPV-vaksine til elevar på 7. trinn

Tilsette ved Høyanger helsestasjon:

Høyanger helsestasjon
Namn Tittel Telefon
Høyanger helsestasjon 57 71 16 12
Elisabeth Sæbø leiande helsesjukepleiar 992 19 314
Silje Martinsen helsesjukepleiar 488 90 110
Henriette Nokken helsesjukepleiar 992 19 342
Tove Linde helsesjukepleiar 992 19 386
Tove Linde jordmor 992 19 334