Skulerute

 

Skulerute 2022/2023 for Høyanger kommune (PDF, 333 kB)

 

Skulerute 2021/2022 for Høyanger kommune (PDF, 82 kB)

 

 

Skulerute 2021 - 2022

 

Månad Tal skuledagar

August:
Første skuledag: måndag 16. august

Planleggingsdagar: Torsdag 12. og fredag 13. august. SFO stengt.

12
September:
Elevfri fredag: 10. september
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse
21

Oktober:
Haustferie: måndag 11. - fredag 15. oktober (veke 41)

Elevfri fredag 29. oktober
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse

15
November:
HAFS-planleggingsdag: fredag 13. november (skule/SFO stengt)
21
Desember:
Siste skuledag før jul: tysdag 21. desember
15

Januar:
Første skuledag: måndag 3. januar

Elevfri fredag: 28. januar
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse.

20

Februar:
Vinterferie: måndag 21. februar - 25. februar
(veke 8)

15

Mars:
Planleggingsdag:  fredag 18. mars (skule/SFO stengt)

22

April:
Siste skuledag før påske: fredag 8. april.

Første skuledag etter påske tysdag 19. april

Elevfri fredag: 30. april
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse

14
Mai:
Planleggingsdag fredag: 27. mai (skule/SFO stengt)
19

Juni:
Siste skuledag: Torsdag 16. juni
Elevfri fredag: 17. juni
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse

Innarbeidde elevfrie dagar:

11
 

 

5

Sum 190