Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Skulerute

Skuleruta 2020 - 2021
Månad Tal skuledagar
August:
Første skuledag: måndag 17. august
11
September:
Elevfri fredag: 11. september
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse
21
Oktober:
Haustferie: måndag 5. - fredag 9. oktober (veke 41)
Elevfri fredag 23. oktober
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse
16
November:
Elevfri dag: fredag 13. november (skule/SFO stengt)
20
Desember:
Siste skuledag før jul: tysdag 22. desember
16
Januar:
Første skuledag: måndag 4. januar
Elevfri fredag: 29. januar
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse
19

Februar:
Vinterferie: måndag 22. februar - 28. februar
(veke 8)

15
Mars:
Elevfri fredag: 12. mars (skule/SFO stengt)
Siste skuledag før påske: fredag 26. mars
19
April:
Første skuledag etter påske tysdag 6. april
Elevfri fredag: 30. april
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse
18
Mai:
Elevfri dag: 14. mai (skule/SFO stengt)
17

Juni:
Siste skuledag: Torsdag 17. juni
Elevfri fredag: 18. juni
Tilbod om SFO til alle i 1.-4. klasse

Innarbeidde elevfrie dagar:

13
 

 

5

Sum 190

 

Skuleruta for skuleåret 2019-2020 finn du her (PDF, 44 kB)