Skulerute

Skuleruta 2017-18
Månad Tal skuledagar
August:
Første skuledag: måndag 21. august
9
September:
Elevfri fredag: 22. september
20
Oktober:
Haustferie: måndag 9. - fredag 13. oktober
Elevfri fredag 27.10.
16
November:
Elevfri dag: måndag 20. november (HAFS-dag)
21
Desember:
Siste skuledag før jul: torsdag 21. desember
15
Januar:
Første skuledag: onsdag 3. januar
Elevfri fredag: 26. januar
20
Februar:
Vinterferie: måndag 19. februar - 23. februar
15
Mars:
Elevfri fredag: 9. mars
Siste skuledag før påske: fredag 23. mars
16
April:
Første skuledag etter påske tysdag 3. april
Elevfri dag: fredag 20. april
19
Mai:
Lærar- og elevfri: 11. og 18. mai
17

Juni:
Siste skuledag: Fredag 22. juni

Innarbeidde elevfrie dagar:

11

6
Sum 190

 

Last ned skuleruta for skuleåret 2017-18 her (PDF, 191 kB)

Her er KS si samordna skulerute for elevane i Sogn og Fjordane 2018-19 (PDF, 301 kB).
Vår skulerute vil stort sett vere lik denne, men vil ha elevfrie dagar som ikkje står i den samordna ruta. Skuleruta vår vil bli lagt ut så fort den er klar, våren 2018.

 

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 22.06.2017