Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett.

Status pr 01.04.2020: Det er godt nytt at det ikkje er nye smittetilfelle og det er heller ikkje påvist smitte mellom smitta helsepersonell og pasientar. Takk til Lederne avd 49 Høyanger som har kjøpt inn fire IPAD til bruk i helse og omsorg.

Vi gjer alt vi kan for å hindre og førebygge smitte. Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak er forlenga til 13. april.

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Skulerute

Skuleruta 2019 - 2020
Månad Tal skuledagar
August:
Første skuledag: måndag 19. august
10
September:
Elevfri fredag: 13. september
20
Oktober:
Haustferie: måndag 7. - fredag 11. oktober (veke 41)
Elevfri fredag 25.10.
17
November:
Elevfri dag: måndag 18. november (HAFS-dag)
20
Desember:
Siste skuledag før jul: fredag 20. desember
15
Januar:
Første skuledag: måndag 6. januar
Elevfri fredag: 31. januar
19

Februar:
Vinterferie: måndag 17. februar - 21. februar
(veke 8)

15
Mars:
Elevfri fredag: 20. mars
21
April:
Siste skuledag før påske: fredag 3. april
Første skuledag etter påske tysdag 14. april
Elevfri fredag: 24. april
15
Mai:
Elevfri: 22. mai
18

Juni:
Siste skuledag: Fredag 19. juni

Innarbeidde elevfrie dagar:

14

6
Sum 190

 

Last ned skuleruta for skuleåret 2019-2020 her (PDF, 44 kB)