Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Bortebuarstipend

Høyanger kommune gir bortebuarstipend til elevar frå kommunen som vil gå på Høyanger vidaregåane skule, men som ikkje kan nytte seg av offentleg transport til og frå heimen.

Retningsliner for stipendordninga:

 1. Høyanger kommune yter for skuleåret 2020/2021 totalt kr. 50.000 til stipend til elevar frå kommunen som vil gå på Høyanger vidaregåande skule.
 2. Stipendet gjeld for elevar som ikkje dagleg kan nytte seg av offentleg transport til og frå heimen.
 3. Stipendet på kr 50.000 vert delt likt mellom søkarane. Kvar elev kan likevel ikkje motta meir enn 10.000 kr i stipend frå kommunen pr skuleår.
 4. Tildeling av kvart enkelt stipend vert gjort av rådmannen etter søknad frå eleven.
 5. Søknadsfrist er 1. september i kvart skuleår.
 6. Stipendet blir utbetalt to gonger i skuleåret. Dato for utbetaling er 1. november og 1. mars. 
 7. Kommunen kan krevje stipend attendebetalt dersom eleven ikkje fullfører skuleåret.

Skriftleg søknad sendast:

Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger eller 
epost: postmottak@hoyanger.kommune.no

 

Høyanger vidaregåande skule

er lokalisert i kommunesenteret Høyanger. Du kan lese meir om skulen og studietilbodet her.

Kontakt

bilde av personen: Stig Engen
Kommunalsjef oppvekst
 • Tlf: 57 71 15 62
 • Mob: 992 19 366
 • E-post:  

 

Konsulent oppvekst
 • Tlf: 57 71 15 64
 • Mob: 468 82 810
 • E-post: