Utviklingsarbeid

Kvalitetsutvikling i skule og barnehage


Kommunane, fylkeskommunen, høgskulen, Statsforvaltaren og arbeidstakarorganisasjonane i Sogn og Fjordane samarbeider om kvalitetsutvikling i skule- og barnehagesektoren.

På skoleporten finn du resultat frå elevundersøking og tilstandsrapport for kvar skule i kommunen vår.

Skoleporten

Utviklingsrapportar

Skulane og barnehagane blir jamnleg vurdert av eksterne vurderarar. Her finn du dei siste vurderingsrapportane som er gjort i skule og barnehage:

Vadheim barnehage  (PDF, 18 MB)

Vadheim skule  (PDF, 3 MB)
 

 

Overordna planar

Strategiplan (PDF, 2 MB) med handlingsplan (PDF, 2 MB) 
Barnehageplan (PDF, 4 MB)
Tidleg innsats (PDF, 581 kB)
Kompetanseplan (PDF, 2 MB)

 

Plan for tilsyn med barnehagane

I tillegg til at Statsforvaltaren har tilsyn med oss, må vi ha eigne tilsyn med barnehagane våre. Vi har laga ein  plan for korleis dette skal gjennomførast.