Utviklingsarbeid

Kvalitetsutvikling i skule og barnehage


Kommunane, fylkeskommunen, høgskulen, Fylkesmannen og arbeidstakarorganisasjonane i Sogn og Fjordane samarbeider om kvalitetsutvikling i skule- og barnehagesektoren.

På skoleporten finn du resultat frå elevundersøking og tilstandsrapport for kvar skule i kommunen vår.

Skoleporten

Utviklingsrapportar

Skulane og barnehagane blir jamnleg vurdert av eksterne vurderarar. Her finn du dei siste vurderingsrapportane som er gjort i skule og barnehage:

Vadheim barnehage (PDF, 18 MB)  Vadheim skule (PDF, 3 MB)

 

Overordna planar

Barnehageplan (PDF, 555 kB)Kompetanseplan (PDF, 254 kB) Tidleg innsats (PDF, 581 kB)


 

Plan for tilsyn med barnehagane

I tillegg til at Fylkesmannen har tilsyn med oss, må vi ha eigne tilsyn med barnehagane våre. Vi har laga ein  plan for korleis dette skal gjennomførast.

Plan for tilsyn med barnehagane (PDF, 395 kB)

Publisert av Jorunn Flæthe. Sist endra 11.04.2017 av Jorunn Flæthe

Kontakt

bilde av personen: Stig  Engen
Oppvekstsjef

 

Spesialrådgjevar

 

Rektor Kyrkjebø skule/Ped.kons.

 

 
 
Login for redigering