Graveløyve

Før ein startar gravearbeid må ein undersøke om tiltaket kjem i konflikt med kablar eller røyr. Dette gjelder straum, telefon, kabel-tv, vatn, avløp og liknande. Ved graving i fylkes- og riksveg må det ligge føre løyve frå Statens vegvesen.

Slik søker du:

Graveløyve (PDF, 103 kB)

Utfylt skjema sendast til e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no, eller pr post til
Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger

Spørsmål

For spørsmål kring graveløyve, ta kontakt med leiar for Drift og vedlikhald Olav Nordgulen på tlf: 577 11 534/ 99 20 64 16, eller på e-post: olav.nordgulen@hoyanger.kommune.no