Koronavirus - Covid 19

Status 09.04.2021: Ingen nye påvist smitta. Vi har framleis ein påvist smitta som sit i isolasjon. 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Produksjonstilskot

Kven kan søke om produksjonstilskot?

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon kan søke om produksjonstilskot, t.d. arealtilskot, kulturlandskapstilskot, tilskot til husdyr osv. Føremålet er å bidra til eit aktivt og bærekraftig jordbruk.

Føretaket må vere registrert i Einingsregisteret i Brønnøysund innan søknadsfristen og drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire eigedommar.

Manglande eller mangelfull gjødslingsplan og/eller sprøytejournal kan føre til avkorting av produksjonstilskotet.

Slik søker du

Søk om produksjonstilskot via Altinn

Har du spørsmål?

Sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristar, telje- og utbetalingsdato

Søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie har to søknadsfristar i året:

  • 15. mars (med teljedato 1. mars)
  • 15. oktober (med teljedato 1. oktober).

Tilskota vil bli utbetalt i februar året etter at du har søkt.