Koronavirus - Covid 19

Status 09.04.2021: Ingen nye påvist smitta. Vi har framleis ein påvist smitta som sit i isolasjon. 

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.m

Kven kan søke om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med meir?

Føretak som driv husdyrproduksjon, planteproduksjon på friland, produksjon i veksthus eller honningproduksjon, kan søke om tilskot til avløysing dersom jordbrukaren blir sjuk, skal ha eller har fått barn eller har sjukt barn. Privatpersonar som er etterlaten ektefelle, sambuar, forelder eller barn til avdød jordbrukar kan søke om tilskot til avløysing for inntil 8 veker etter dødsfallet.

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er eit år etter siste dag i perioden du søker tilskot for.

Slik søker du

Søk om tilskot til avløysing via Altinn 

Har du spørsmål?

Sjå nettsidene til Landbruksdirektoratet