Ledige tomter og bustader

Her finner du ulike tomter og bustader som Høyanger kommune har ledig.

Ledige tomter

Nedanfor finn du tilgjenglege bustadtomter til sal:

Sjå kampanjenettsida til Høyanger kommune Kvardagstrivsel.no for informasjon om ledige tomter og intervju med nokre som har etablert seg i Lavik, Ikjefjord, Vadheim og Søreide.

kvardagstrivsel.no

 

Vadheim nord (gamle skuleplassen)

 

Nordbohus Sogn AS skal bygge 8 nye leilegheiter av typen Sogn 2 på gamle skuleplassen i Vadheim sentrum.

Ved spørsmål, ta kontakt med selgar og bustadrådgjevar i Nordbohus Jens Sigurd Hagen, på e-post: jens.hagen@nordbohus.no eller mobil: 952 81 081.

 

Vadheim - Indredalen

  

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Gruppe 1: kr 32 965 (tomt nr. 1-40)
Gruppe 2: kr 71 053 (tomt nr. 41-51)

Tomtepris pr. m²:

Gruppe 1: kr 9 (tomt nr. 1-40)
Gruppe 2: kr 18 (tomt nr. 41-51)

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr

Døme utrekning for tomtekostnad ved 1000 m² stor tomt i gruppe 2:
kr 71 053 + (kr 18 x 1000 m²) = kr 89 053
 

Ved spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf 577 11 547 / 99 21 93 97

 

Nedre Hovland, Vadheim

         

 

Tomt 1 - BF-2   kr 270.000,-
Tomt 2 - BF-2   kr 270.000,-
Tomt 3 - BF-2   kr 230.000,-
Tomt 4 - BF-5   kr 320.000,-
Tomt 5 - BF-5   kr 320.000,-
Tomt 6 - BF-5   kr 390.000,- SOLGT
Tomt 7 - BF-5   kr 390.000,- SOLGT
Tomt 8 - BF-7   kr 390.000,- SOLGT
Tomt 9 - BF-7   kr 390.000,- SOLGT

 

Ved spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf 577 11 547 / 99 21 93 97

 

 

Tronvik felt 1, Kyrkjebø

  

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Gruppe 1: kr 195 397 (tomt nr. 12)
Gruppe 2: kr 156 317 (tomt nr. 1)
Gruppe 3: kr 117 238 (tomt nr. 35)

Tomtepris pr. m²:
Alle gruppene: kr 71

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte
Eventuell oppmålingsgebyr

Døme utrekning for tomtekostnad i gruppe 2 ved 1000 m² stor tomt:
kr 156 317 + (kr 71) = 227 317

 

Ved spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf 577 11 547 / 99 21 93 97

 

Tronvik felt 2, Kyrkjebø

 

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Gruppe 1: kr 108 462 (tomt nr. 3)
Gruppe 2: kr 153 654 (tomt nr. 2)
Gruppe 3: kr 180 769 (tomt nr. 10)
Gruppe 4: kr 207 885 (tomt nr. 8, 14 og 15)
Gruppe 5: kr 235 001 (tomt nr. 4 og 6)

Tomtepris pr. m²:

Alle gruppene: kr 55

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr

Døme utrekning for tomtekostnad i ved 1000 m² stor tomt i gruppe 3:
kr 180 769 + (kr 55 x 1000 m²) = kr 235 769
 

Ved spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf 577 11 547 / 99 21 93 97

 

Øvre Dale tomtefelt, Høyanger

 

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Kr 108 655

Tomtepris pr. m²:

Kr 64

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr

Døme utrekning for tomtekostnad ved 1000 m² stor tomt:
kr 108 655 + (kr 64 x 1000 m²) = kr 172 655
 

Ved spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf 577 11 547 / 99 21 93 97

 

Lavik bustadfelt, Lavik

 

Justerte kostnadar for tomteteknisk arbeid:

Kr 130 823

Tomtepris pr. m²:

Kr 27

Tinglysingsgebyr kjem i tillegg, samt dokumentavgift på 2,5 % for tinglysing av skøyte.
Eventuelt oppmålingsgebyr

Døme utrekning for tomtekostnad ved 1000 m² stor tomt:
kr 130 823 + (kr 27 x 1000 m²) = kr 157 823
 

Ved spørsmål ta kontakt med leiar for plan og forvaltning Synne Vefring på e-post:
synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf 577 11 547 / 99 21 93 97

 

Ikjefjord 

Høyanger kommune har 2 tomter att for sal i Ikjefjord. Pris pr. tomt er 350 000,-. I tillegg kjem tinglysingsgebyr på kr. 525, dokumentavgift på 2,5% av salsverdien ved tinglysing av skøyte, samt ev. oppmålingsgebyr.

Ved interesse for ein eller fleire av desse, ta kontakt med leiar for Plan- og forvaltning Synne Vefring på e-post: synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf: 57 71 15 47 / 99 21 93 97

 

Tilskot til oppføring av bustad

Høyanger kommune gir 200 000,- i stimuleringstilskot ved oppføring av bustad. Ordninga gjeld for heile kommunen og uavhengig av om tomta ligg i kommunalt eller privat bustadfelt. Tilskotsordninga gjeld også ved oppføring av bustad på enkelttomter. Tilskotet gjeld pr. tomteeining, og du skriv dette som eit vedlegg til byggesøknaden. Tilskotet vert utbetalt når det ligg føre ferdigattest på bustadhuset. 

Ved spørsmål i kring dette, ta kontakt med leiar for Plan- og forvaltning Synne Vefring på e-post: synne.vefring@hoyanger.kommune.no eller på tlf: 57 71 15 47 / 99 21 93 97

 

Ledige bustader

Høyanger kommune har husvære til leige eller sals på desse stadane:

  • Hjetlandsbakkane burettslag
  • Høgebakkane 5, 7, 9 og 11
  • Einar Ramslisgate 15 og 21  
  • Dalebøen burettslag - Thorborg Valsvik veg
  • Kyrre Grepps gt.
  • Olaibøen 26 og 28
  • Elvegata 3

Elektronisk søknad om leige av kommunal bustad:

Søknadsskjema

Ved interesse for ein eller fleire av desse, ta kontakt med Randi Norevik på e-post: randi.norevik@hoyanger.kommune.no eller på tlf: 57 71 15 35