Etablerarprøve

Ønskjer du å starte ein serveringsstad, må du eller den som skal vere styrar, ha bestått etablerarprøva for severingsstad. Når du ønskjer å ta prøva, kontaktar du kommunen og får gjort avtale om tidspunkt. Du får fleire forsøk dersom du ikkje klarer prøven første gongen, prøven kostar kr. 400,- pr gong 

Læremiddel

Det kan vere lurt å lese gjennom læreheftet før du tek prøva. Læremateriell til etablerarprøven for serveringsverksemd kan bestillast på vinn.no. I tillegg til læreheftet, kan du òg kjøpe tilgong til elektronisk test på etablerarprøva.

Etablerarprøven kan takast anten elektronisk eller som papirversjon. I begge tilfella skal prøven takast hos kommunen.

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte oss på tlf. 57711603.

Kort informasjon om etablerarprøven

Etablererprøven er ei fleirvalsprøve. Du vil få 90 minutter til å svare på den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar vere riktige.

Når du har klart prøven, skriv vi ut eit bevis til deg.

Vi vil leggje til rette for at du kan ta etablerarprøven. Pensum til prøven skal vere basert på det materialet som er omtala i læreboken: "Pensumhefte - etablererprøven". Du må ta med gyldig legitimasjon når du møter opp for å ta prøven.

Vi skal halde prøven innan to månader etter at vi har fått melding om at du ønskjer å ta prøven.

 

Ved spørsmål eller avtale om tid, ta kontakt med Anita Taftø på e-post: anita.tafto@hoyanger.kommune.no, eller på tlf: 577 11 603.