Justering av grenser

For å gjere eigedomsgrensene meir tenlege kan du søke om grensejustering eller overføre areal mellom eigedomar.

Kva får du?

  • Du får oppmålt og koordinatfesta den nye eigedomsgrensa.
  • Den nye grensa blir registrert i eigedomsregisteret (matrikkelen).
  • Du får tilsendt matrikkelbrev. 

Kva kostar det?

Du finn prisar for oppmålingsarbeid og grensejustering i prislista til Høyanger kommune. I tillegg kjem tinglysingsgebyr.

Slik søker du

Kva skjer vidare?

Du får svar på søknaden innan 12 veker. Dersom søknaden blir godkjent, startar saksbehandling og oppmåling. Saka er normalt gjennomført innan 19 veker frå løyvet er gitt. 

Vi tek kontakt med deg og avtalar tidspunkt for møte og oppmåling. 

 

Lov og forskrift