Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kartportal

Kommunekart -detaljert kart over eigedommar, stader og adresser for alle kommunar i Noreg

Aktsomhetskart NVE -kart over ulike skredtypar

SeEiendom – eigedomsinformasjon frå matrikkelen og grunnboka

Gardskart - kart og arealtal for landbrukseigedomar

Norgeskart – kart med søk på adresser og stadnamn

Norge i bilder – ortofoto over heile Norge (flyfoto

Norge digitalt – nasjonal geodataportal

seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge

UT.no - turplanleggar for heile Norge

Kartverket - eigedomsinformasjon, kart og data