Koronavirus - Covid 19

Alt om korona- Høyanger kommune Korona- information in other languages  

Spørsmål i samband med vaksinering ring 992 19 398, open mån - tors, kl. 08:00 - kl. 15:00.
Spørsmål om koronavirus? Ring kommunal informasjonstelefon, 992 19 398, mån-tors kl 12:00 - 15:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kartportal

Kommunekart -detaljert kart over eigedommar, stader og adresser for alle kommunar i Noreg

Aktsomhetskart NVE -kart over ulike skredtypar

SeEiendom – eigedomsinformasjon frå matrikkelen og grunnboka

Gardskart - kart og arealtal for landbrukseigedomar

Norgeskart – kart med søk på adresser og stadnamn

Norge i bilder – ortofoto over heile Norge (flyfoto

Norge digitalt – nasjonal geodataportal

seNorge - kart som viser snø, vêr, vatn og klima for Norge

UT.no - turplanleggar for heile Norge

Kartverket - eigedomsinformasjon, kart og data