Oppmåling av grunneigedom

Det er heimelshavar (eigar av eigedomen) som kan søke om oppmåling. 

Kva får du?

  • Du får målt opp og merka eigedomsgrensa di, og du får sett ned offentlege grensemerke der det er mogleg.
  • Du får eit matrikkelbrev (målebrev) som viser den fastsette eigedomsgrensa.

Krav til søkar

Søknaden må vere signert av eigar (heimeshavar). Ved ei grensejustering må alle involverte partar vere einige om kor grensa skal gå.

Kva kostar det?

Oversikt over alle priser finner du i prislista til Høyanger kommune

Prisliste (PDF, 2 MB)

Slik søker du

Send inn bestilling som inneheld:

Send søknaden til postmottak@hoyanger.kommune.no 

eller per post til: Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger

Kva skjer vidare?

Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling. Maksimal saksbehandlingstid er tre måneder.