Korleis finne arealplanar?

Gå inn på www.kommunekart.com

1. Klikk inne i kartet, og finn det aktuelle området ved anten å scrolle, bruke  Zoom + - nedst i høgre hjørne, eller skrive i søkefeltet oppe til venstre. 

2. Du kan flytte på kartet ved å holde inne venstre musetast og dra kartet. 

3. I nedtrekksmenyen til høgre trykker du på "Sjekk flere kartlag" og du kan velge mellom til dømes kommuneplan eller reguleringsplan for å få fram arealplan for området du står i. Detaljerte opplysningar finn du ved å trykke på blå link til "Planregister".

Ver merksam på at du må zoome deg inn til aktuelt område for å få fram detaljert plankart.

 

Andre aktuelle kart:

Aktsomhetskart NVE