Høyring og offentleg ettersyn av kommunedelplan for vatn

Planutvalet vedtok i møte den 25.04.2023 i sak 006/23 å legge framlegg til kommunedelplan for vatn ut til høyring og offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 11-14.

Frist for innspel:

1. juli 2023

Sendast til:

postmottak@hoyanger.kommune.no

eller

Høyanger kommune
postboks 159
6991 Høyanger

Kontaktperson:

Dersom du har spørsmål til saka kan du ta kontakt med Asle Værøy på tlf. 577 11 542

Kommunedelplan vatn Høyanger (PDF, 6 MB)