Sosiale tenester

Råd og rettleiing etter sosialtenestelova

NAV Høyanger har plikt til å gje deg råd og rettleiing på ulike områder, med mål om at dette skal bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem. Dersom NAV-kontoret ikkje sjølv kan gje denne hjelpa skal vi, om mogleg, vise til rett instans.

For at vi skal kunne gje deg denne hjelpa må du sjølv ta kontakt med oss.
Ønsker du råd og rettleiing, kan du ta kontakt med ein rettleiar ved NAV Høyanger. Tilbodet er gratis.

Du tek kontakt ved å:

Møte i jobbsenteret mandag og onsdag i tidsrommet 12.00 – 14.00, eller ved å ringe NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.