Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Sosiale tenester

Råd og rettleiing etter sosialtenestelova

Klikk for stort bilete

NAV Høyanger skal gje oppslysning, råd og rettleiing på ulike område som kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem. Dersom NAV-kontoret ikkje sjølve kan gje slik hjelp, skal vi så vidt mogleg syte for å vise til rett instans.

Rettleiingsplikta til NAV Høyanger føreset i regelen at det er brukaren sjølv som tek kontakt.

Ønskjer du råd og rettleiing, kan du tinge time hjå ein rettleiar i NAV Høyanger. Tilbodet er gratis.

NAV Høyanger sitt brukarsenter for tida stengt grunna korona-krisa. 

For å kunne yte god nok service i ei tid der vi ikkje skal møtast ansikt til ansikt, ber vi flest mogleg søkje om økonomisk stønad via nav.no. For deg som ikkje har BankId finn du søknadsskjema i papirutgåve i ei postkasse utanfor rådhuset. Utfylt søknad kan du leggje i ei anna postkasse (med hengelås) på same stad. Postkassa blir tømt kvar dag. Om du er i krise og har spørsmål kring økonomisk stønad kan du ringe 40638652. Du kjem då direkte til rådgjevar ved NAV Høyanger.