Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Sosiale tenester

Råd og rettleiing etter sosialtenestelova

Klikk for stort bilete

NAV Høyanger skal gje oppslysning, råd og rettleiing på ulike område som kan bidra til å løyse eller førebygge sosiale problem. Dersom NAV-kontoret ikkje sjølve kan gje slik hjelp, skal vi så vidt mogleg syte for å vise til rett instans.

Rettleiingsplikta til NAV Høyanger føreset i regelen at det er brukaren sjølv som tek kontakt.

Ønskjer du råd og rettleiing, kan du tinge time hjå ein rettleiar i NAV Høyanger. Tilbodet er gratis.

Publikumsmottak NAV Høyanger:

 

Elvegata 22, 6993 HØYANGER

SPESIELLE ÅPNINGSTIDER
ÅPNINGSTIDER:
Mandag 12:00-14:00  
Tirsdag stengt ope for timeavtalar
Onsdag 12:00-14:00  
Torsdag stengt ope for timeavtalar
Fredag stengt ope for timeavtalar

 

For å kunne yte god nok service i ei tid der vi ikkje skal møtast ansikt til ansikt, ber vi flest mogleg søkje om økonomisk stønad via nav.no. For deg som ikkje har BankId finn du søknadsskjema i papirutgåve i ei postkasse utanfor rådhuset. Utfylt søknad kan du leggje i ei anna postkasse (med hengelås) på same stad. Postkassa blir tømt kvar dag. Om du er i krise og har spørsmål kring økonomisk stønad kan du ringe 40638652. Du kjem då direkte til rådgjevar ved NAV Høyanger.