Koronavirus - Covid 19

Vi oppfordrar innbyggarane våre om å unngå unødig reiser til Bergen på noverande tidspunkt. Dette på grunn av ei auke av smittetilfelle og ein uavklart smittesituasjon i samfunnet.

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset? Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Kreftomsorg og lindrande behandling

Det er utarbeidd ei brosjyre "Når alvorleg sjukdom rammar" (PDF, 4 MB). Der finn du meir informasjon om korleis vi arbeider i Høyanger kommune.

Høyanger kommune har pr i dag tre ressurssjukepleiarar.

Desse er

  • Elin Sandvoll (heimesjukepleien i Høyanger)
  • Kari Dale (heimesjukepleien i Høyanger)
  • Eldrun Nordahl (heimesjukepleien i Lavik)