Kreftomsorg og lindrande behandling

Det er utarbeidd ei brosjyre "Når alvorleg sjukdom rammar" (PDF, 4 MB). Der finn du meir informasjon om korleis vi arbeider i Høyanger kommune.

Høyanger kommune har pr i dag tre ressurssjukepleiarar.

Desse er

  • Elin Sandvoll (heimesjukepleien i Høyanger)
  • Kari Dale (heimesjukepleien i Høyanger)
  • Eldrun Nordahl (heimesjukepleien i Lavik)