Busetting av flyktningar

Høyanger kommune ved flyktningkonsulenten har ansvar for mottak og etablering av nye flyktningar i kommunen.

Vi hjelper mellom anna til med: 

  • Å skaffe bustad  
  • Etablering
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Sørge for introduksjonsprogram for den enkelte, og følgje dette opp
Flyktningekonsulenten har kontor i 4. etg. Høyanger Samfunnhus, Marcus Thransesgt. 1, Høyanger.

Den enkelte busetting skjer i samarbeid med IMDI. Høyanger kommunestyre gjer vedtak om kor mange flyktningar vi skal busette pr. år.  

Publisert av Ingrid Fureli. Ansvarleg Sentraladministrasjonen. Sist endra 21.10.2015 av Anita Taftø

Kontakt

bilde av personen: Marit Nitter
Flyktningkonsulent

 

 
 
Login for redigering