Busetting av flyktningar

Høyanger kommune ved flyktningkonsulenten har ansvar for mottak og etablering av nye flyktningar i kommunen.

Vi hjelper mellom anna til med: 

  • Å skaffe bustad  
  • Etablering
  • Praktisk hjelp og rettleiing i lokalsamfunnet
  • Sørge for introduksjonsprogram for den enkelte, og følgje dette opp
Flyktningekonsulenten har kontor i 4. etg. Høyanger Samfunnhus, Marcus Thransesgt. 1, Høyanger.

Den enkelte busetting skjer i samarbeid med IMDI. Høyanger kommunestyre gjer vedtak om kor mange flyktningar vi skal busette pr. år.  

Kontakt

Dagleg leiar flyktningetenesta
  • Tlf: 57 71 15 86
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: