Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

 

Søknad økonomisk sosialhjelp

Oppmodar om at flest mogleg følgjer råda vi har gitt før om å nytte seg av dei elektroniske løysingane på nav.no – også for å søkje om økonomisk stønad.

Grunna stor pågang på NAV kontaktsenter har NAV Høyanger oppretta ein midlertidig telefon ein kan ringe i høve økonomisk stønad.

Om du er i krise og har spørsmål kring økonomisk stønad kan du ringe 40638652. Du kjem då direkte til rådgjevarar ved NAV Høyanger.

For dei som ikkje har BankId finn de søknadsskjema i papirutgåve i ei postkasse utanfor rådhuset. Utfylte søknader kan de leggje i ei anna postkasse (med hengelås) på same stad. Postkassa blir tømt kvar dag.

Publikumsmottaket i Elvegata 22 er stengt inntil vidare.