Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til pengar for å leve for dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder. 

Søknad økonomisk sosialhjelp

Du finn mange gode råd om økonomi og korleis handtere kvardagsøkonomien din på nav.no. Om du ikkje får god nok hjelp gjennom desse råda, ta kontakt med NAV Høyanger. Du tek kontakt med oss gjennom å møte i jobbsenteret når dette er ope, eller ved å ringe telefon 55 55 33 33 og be om ein time med rådgjevar ved kontoret vårt.

Om du skal søke om økonomisk stønad finn du digitalt søknadsskjema på nav.no

Om du ikkje har BankId finn du søknadsskjema på papir ved inngangen til NAV Høyanger. Utfylte søknader kan du legge i kvit postkasse med hengelås på same stad. Postkassa blir tømt kvar dag.

Oversikt over statlege rettleiiande satsar for 2022 finn du her   

Publikumsmottaket i Elvegata 22 er ope mandag og onsdag kl 12.00 – 14.00.