Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

 

Søknad økonomisk sosialhjelp

Søknad om økonomisk sosialhjelp må vere skriftleg og opplysningane i søknaden må vere dokumenterte.

Dersom du treng hjelp til å fylle ut søknaden, kan du kontakte oss på telefon 55 55 33 33 eller ved personleg oppmøte.

Publikumsmottaket i Elvegata 22 er ope:

  • Måndag kl. 12.00 – 14.00
  • Onsdag kl. 12.00 – 14.00
  • Fredag kl.  12.00 – 14.00

Det er høve til å gjere avtale om samtale utanom opningstid.

Kontakt

NAV Leiar
  • Tlf: 55 55 33 33
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: