Koronavirus - Covid 19

Status pr 03.12.2020: 5 påvist smitta, alle frå same husstand og dei sit i isolasjon. 45 personar er i karantene fram til og med fredag 4. desember. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf. 57 71 39 00 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Parkeringskort for rørslehemma

Parkeringskort for rørslehemma gjev deg høve til å parkere på offentlege parkeringsplassar merka for rørslehemma, og er meint som ein kompensasjon for tapt gangfunksjon.

Kan eg få parkeringskort?

Dersom du på grunn av rørslehemming ikkje kan gå, eller har store vanskar med å forflytte deg, kan du søkje om parkeringskort.

Korleis søkjer eg om parkeringskort?

Du må fylle ut eit søknadsskjema. I tillegg må legen din fylle ut ei legeerklæring. Ta kontakt med Høyanger kommune ved tenesteområde helse og omsorg for søknadsskjema. Høyanger kommune handsamar søknaden din og kan gje deg rettleiing til utfylling.

Må eg køyre bil sjølv, eller kan eg vere passasjer for å få parkeringskort?

Du kan få parkeringskort som passasjer, men då etter strengare kriteriar.

Kvar kan eg parkere?

Du kan parkere på reserverte parkeringsplassar for rørslehemma over heile landet. Desse er merka med offentlege trafikkskilt.

Må eg betale parkeringsavgift?

Når du har parkeringskort, slepp du å betale parkeringsavgift.

Kor lenge kan eg stå parkert på slik parkeringsplass?

Du kan stå parkert utover lengste tillatte parkeringstid der slik tid er fastsett ved offentleg trafikkskilt. Dersom det er fastsett lengste tillatte parkeringstid for rørslehemma, må du følge den.

For kor lang tid er parkeringskortet gyldig?

Du kan få eit kort som er gyldig i frå 2 år til 5 år.

Kontakt

Sekretær
  • Tlf: 57 71 16 04
  • Mob: $(MOBIL)
  • E-post: