Koronavirus - Covid 19

Status pr 22.01.2021: Ein påvist smitta, arbeidsinnvandrar. Den smitta sit i isolasjon. 

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre!
 

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Brann og eksplosjonsvern

Kommunane er ansvarleg for etablering og drift av brannvesen. Høyanger kommune løyser dette gjennom samarbeid med Hydro Aluminium Høyanger sitt industrivern, samt gjennom eige disponibelt mannskap i område utanfor kommunesenteret.  

Høyanger kommune er også den primære tilsynsmyndigheit når det gjeld handtering av brannfarleg, reaksjonsfarleg og trykksatt stoff. 

For meir informasjon sjå her:
Kategorisering av farleg stoff
Innmelding av farleg stoff
Oppbevaring av farleg stoff
Kompetansekrav
Rapportering av uhell