Slamtømming

Eigaren av septiktanken med reinseanlegg (spreiegrøft, dome eller tilsvarande) er ansvarleg for at anlegget fungerer som tenkt og at det ikkje fører til forureining. Eigaren må føre kontroll med anlegget og reparere det om det blir oppdaga feil og manglar.

Det faste gebyret for slamtømming kjem på fakturaen for kommunale avgifter. 

Dersom du bestiller ekstratømming får du ekstra faktura på den