Koronavirus - Covid 19

 Vaksinering      Koronatesting       Siste nytt

Vaksinespørsmål: 992 19 398, mån-tors, kl. 08:00-kl. 15:00. Koronaspørsmål-nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 

Brøyting

Kommunen har ansvar for det kommunale vegnettet med tilhøyrande gang- og sykkelvegar. Vegane skal vere opne for trafikk til ei kvar tid, men standarden kan variere i døgnet, då kommunen ikkje har nattbrøyting.

Meldingar til Høyanger kommune går til teknisk vakt på mobil 992 19 401.

Brøyting på kommunale vegar startar når det er ca. 10 cm snø i vegbana. Kommunen er delt i mange brøyteroder, der snøryddinga er delt mellom kommunen og nokre private som er innleigd av kommunen. 

Sandstrøing vert utført etter behov. 

Strøsand

Høyanger kommune vil også i vinter førebyggje ulykker blant eldre med å dele ut gratis strøsand. Målgruppa er dei som er 67 år eller eldre, men uføre vil også kunne bli omfatta av denne ordninga (særskilt vurdering i kvart tilfelle).

Strøsanden må hentast ved utestasjonen i Høyanger (ta med bøtte). I særskilte tilfelle kan Høyanger kommune levere bøtte med sand direkte på døra til folk som ikkje er i stand til å hente sjølv. Dette må i tilfelle avklarast med Helse og omsorg.

Eldre og uføre i Lavik og Vadheim kan hente sand ved utestasjonen i Vadheim, ta evt. kontakt med utestasjonen.

Snø i innkøyrsle

Brøytekanten som naturleg vert når brøytebil passerar din eigedom, vert ikkje rydda vekk av kommunen. Snø i innkjørsla/ tilkomst må eigar av eigedomen sjølv fjerne, jamfør veglova.

Brøytevakter

Brøytevakter
Roder Tlf. nr:
Rode 1 Ortnevik: Torbjørn Thue 90680636
Rode 3 Sjøen Ytre Dyrdal: Jan Egil Nygård 90503824
Rode 4 Aven: (Torvundhøgda på Laviksida) Oddvar Torvund 47710247
Rode 5 Vamråk:
Rode 6 Mjølsvik:
Rode 7 Ikjefjord: Norvald Årnes 48182476
Rode 7 Ikjefjord: Bjarte Myren 95765371
Rode 8 Søreide- Østerbø: Egil Førde 41500325
Rode 9 Kyrkjebø - Berge: Fureli Maskin AS 91601512
Rode 10 Bjordal: Egil Førde 41500325
Rode 11 Lavik 2,6 km/ Bosdalsvegen 4 km: Ant Inge Bosdal 91331645
Rode 12 Lavikdalen - Sørestrand: Bygdeservice 47260095
Rode 13 Langeneset: Anne Fiorella Zuliani Aasgard 48154551
Rode 14 Teigen – Avsnes: Fureli Maskin AS 91601512
Rode 15 Norevikane: Fureli Maskin AS 91601512
Rode 16 Nessane: Geirmund Hanevik 90054068
Rode 17: Lånefjorden: Harald Koldingnes 41508312