Gatelys

Vi set pris på om du gir beskjed om mørke gatelys. 

  • Gatelys som står langs rv. 55, som Fylkeskommunen er eigar av, er det BKK som har drift og vedlikehald på. 
     
  • Gatelys ellers i Høyanger er det kommunen som er ansvarleg for, og du melder fra om mørke lys direkte til kommunen.

Sentralbordet på tlf 577 11 500, eller send e-post til: postmottak@hoyanger.kommune.no