• Detaljreguleringsplan for..
  Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til...
 • Detaljreguleringsplan for..
  Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 005/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum ut...
 • Lyst til å spele klarinett?
  Kulturskulen skal ha eit variert tilbod, og ønskjer å rekruttere fleire elevar til klarinett. Kom og prøv no før...
 • Vårframsyning
  Kulturskulen har si vårframsyning fredag 16. mars 2018 kl 1800 i Høyanger Samfunnshus.Her vil de få oppleve eit...
 • Eigedomsskatt 2018 - utle..
  Med visning til eigedomsskattelova paragraf 14 og 15 og takstnemda sine vedtak om takstar, er eigedomsskattelista for...