Kontakt oss

Sentralbord Høyanger kommune (+47) 57 71 15 00, mandag til fredag 

  • Vintertid 15. september til 30. april 08.00–15.45
  • Sommartid 1.mai til 14. september 08.00–15.00

 

Finn tilsette 

Søk på namn eller eining

Skriv til oss

e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Postadresse: 
Høyanger kommune
Postboks 159
6991 Høyanger

Vi vil gjere deg merksam på at vanleg e-post ikkje er kryptert. Vi oppmodar deg difor til å aldri sende teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar på e-post. Til det kan du nytte eDialog. 

eDialog

E-post kan vere ein usikker kanal for sensitiv post, og kan også vere ein omveg for post som skal inn i arkivsystemet vårt. Vi har no teke i bruk eDialog, som opnar for sikker, rask og effektiv handtering av post til Høyanger kommune.

Send sikker elektronisk post via eDialog

Du kan bruke eDialog dersom du skal

  • sende dokument til sakshandsaming eller journalføring
  • sende dokument med konfidensielle opplysningar
  • sende dokument til eksisterande sak