• Kokepåbodet er oppheva - ..
  Kokepåbodet er oppheva for Kyrkjebø vassverk. Som varsla på tysdag, vart det er funne koliforme bakteriar i 2...
 • Høyangertunnelen veke 34
  Statens vegvesen melder om at det blir manuell dirigering på FV 55 Høyangertunnelen måndag, tysdag og onsdag i veke...
 • Første skuledag 20. augus..
  Grunnskulane startar måndag 20. august: Elevane møter slik Bjordal skule Alle klassane møter kl 08:30 Lavik skule...
 • Varsel om oppstart av pla..
  Sjå vedlegg nedanfor.Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;Norconsult AS v/Ann...
 • Biologar på feltarbeid i ..
  Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil...