Vis alle
 • Fri ferdsel Høyangertunne..
  I samband med ferieavvikling vil det være fri ferdsle gjennom Fv 55 Høyangertunnelen i perioden frå: fredag 08.07...
 • Nedre Hovland - ny offent..
  Merknader eller innspel kan sendast Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger. Frist for innsending av merknader...
 • Offentleg høyring av nye ..
  Det rådgjevande organet “namnenemnda” hadde sitt møte 23/6-2016 og ga tilråding om å legge adressenamna ut på...
 • Planstrategi 2016-2019
  Planutvalet vedtok i møte 07.06.2016 i sak 005/16 å leggje framlegg til planstrategi for Høyanger kommune 2016-2019...
 • Kommuneplanen sin arealdel
  Kommunestyret vedtok i møte 25.02.2016 i sak 010/16 kommuneplanen sin arealdel 2016-2028 jf. plan og bygningslova...
 
Login for redigering