Vis alle
 • Byggje utan å søkje?
  Frå 1. juli vert byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du byggje utan å søkje kommunen om løyve.
 • Gladmelding til idretten ..
  LOKALE AKTIVITETSMIDLAR (LAM) 2015 I 2015 vert det fordelt kr 295 211 239 til lokale lag og foreiningar sitt arbeid...
 • Val 2015
  Informasjon om Kommunestyre- og Fylkestingsval Mandag 14. september 2015 er det kommunestyre- og fylkestingsval...
 • E39 Bogstunnelen - Gaular..
  Planutvalet vedtok i møte 4.5.2015 i sak 003/15 å legge framlegg til kommunedelplan med konsekvensutgreiing for E39...
 • Nedre Hovland, regulering..
  Vedtak reguleringsendring - Bustadområde Nedre Hovland - B7 i Vadheim. Planutvalet vedtok i møte 4.5.2015 i sak 004...
 
padlock