• Val av medlemer til råd f..
  Vi oppfordrar organisasjonar som representerer menneske med nedsett funksjonsevne, eldre eller ungdom om å kome med...
 • Ny vassforvaltningsplan f..
  Sei di meining om vatnet vårt! Korleis står det til med vatnet der du bor, og korleis kan vi ta betre vare på det? No...
 • Høyring av planframlegg
  Planutvalet gjorde i møte 22.10.2019 i sak 011/19 og sak 012/12 vedtak om å leggje framlegg til detaljregulering for...
 • Bustadområde på Gamle sku..
  Høyanger kommune inviterer med dette open konkurranse der aktørar/utbyggjarar kan utarbeide framlegg til konsept og...
 • No kan du søkje om sosial..
  Du kan no søkje om sosialhjelp digitalt i Høyanger kommune. Den nye løysinga gjer at du kan søkje heimanfrå heile...