• Akvakultur Hovdeurane - H..
  Høyanger kommune har motteke søknad frå Aller Aqua om midlertidig dispensasjon jf. plan og bygningslova §19-2 frå...
 • Reinhaldar
  Høyanger skule er kombinert barne og ungdomsskule fordelt på 3 ulike bygningar. Skulen har 1 vaktmeister og 3,4...
 • Strandgata - stenging i s..
  Det blir vert periodevis stenging av delar av Strandgata i samband med gravearbeid (utskifting av vatn og kloakk)...
 • Kolonnekøyring i Vadheims..
  Kolonnekøyring med følgebil søndag kveld til laurdag morgon. Fri ferdsel laurdag 06.00 til søndag 18.00.
 • Detaljreguleringsplan for..
  Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for industriområde på Sørebø jf. plan og...