Vis alle
 • VAL AV DOMSFOLK 2017-2020.
  Det er no ein ny valperiode for domsfolk til Gulating lagmannsrett, Fjordane tingrett og Sunnfjord og Ytre Sogn...
 • Høyangertunnelen - opning..
  Manuell dirigering og kan bli stengt i periodar på inntil 3 timar og 35 minutt grunna vedlikehaldsarbeid...
 • Vegstenging
  Skårvegen blir stengt fredag 26.08.2016 ved høgdebasseng p.g.a. utskifting av stikkrenner. Vegen blir stengt frå kl...
 • Bortebuarstipend 2016/17
  Søknadsfristen er 26. august 2016 for dei som vil søke om bortebuarstipend for skuleåret 2016/17. Send søknaden til...
 • Demensplan 2016 - 2020 - ..
  Demensplan 2016 - 2020 er ute på høyring.
 
Login for redigering