Koronavirus - Covid 19

VIKTIG: At alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Testing i Høyanger kommune - kontakt legekontoret tlf 57713900 måndag-fredag, før kl 10:30.

Nasjonale tiltak
Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune
Information about covid-19, corona, in different languages

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open måndag - torsdag, kl 10:00 - kl 12:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 • Eigedomsskatt – krav om t..
  Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med lov om eigedomsskatt til kommunane, samt...
 • Vaksinering mot sesonginf..
  Vaksinering mot sesonginfluensa 2020/2021 vil i år foregå i Høyangerhallen, gymsalen på Lavik skule og gymsalen på...
 • Tenk igjennom dette før d..
  Før du møter opp til time hjå fastlegen din eller vakthavande lege må du ha tenkt igjennom følgjande: - Har du per...
 • Koronainformasjon sjukehe..
  Det vert lagt til rette for å kunne ta imot besøk i sjukeheimar og omsorgsbustadar, men besøk må alltid avtalast på...
 • Mobbeombodet i Vestland
  Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til...