Vis alle
 • Kvernhaugtunnelen - vedli..
  I perioden 07.11.16 til 31.08.17 er det manuell dirigering på grunn av vedlikehaldsarbeid i Kvernhaugtunnelen. Det...
 • Høyangerbadet - vedlikehald
  Grunna vedlikehald av bassenga, vert Høyangerbadet stengt i veke 48. Det vil seie f.o.m. måndag 28. november t.o.m...
 • Skogbruk i Høyanger kommune
  Ein forventar ei merkbar utvikling av skogbruket i Høyanger kommune nærmaste framtid. Dette skuldast staten si...
 • Kommunal planstrategi
  Kommunestyre vedtok i møte 25.10.2016 i sak 083/16 kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 jf. Plan og...
 • Reguleringsendring Nedre ..
  Kommunestyret vedtok i møte 25.10.2016 i sak 084/16 reguleringsendring for bustadfelt på Nedre Hovland jf. Plan og...
 
Login for redigering