Vis alle
 • Søknad om utvida settefis..
  Osland Settefisk AS søkjer om endring av løyve på lokalitet Sørebø for settefisk av laks, aure og regnbogeaure i...
 • Søreidetunnelen
  I følgje Statens vegvesen vil Søreidetunnelen opne i løpet sein kveld den 26.06. Følg med på trafikkmeldingar på...
 • Framlegg til reguleringsp..
  Planutvalet vedtok i møte 06.06.2017 i sak nr. 010/17 offentleg ettersyn av reguleringsplan for Vetleseten...
 • Søknad om lokalitetsklare..
  Aller Aqua AS har fått lenga sitt FOU-løyve H-B-46 til 15.10.2023 og fått tildelt eit nytt FOU løyve i 5 år. FoU...
 • Høyangertunnelen - kolonn..
  Det blir oppstart av kolonnekøyring gjennom Høyangertunnelen måndag 13. mars 2017.
 
Login for redigering