• Bjørkelia hyttefelt - reg..
  Planutvalet vedtok i møte 11. september 2018 i sak 014/18 å legge framlegg til reguleringsendring for Bjørkelia...
 • Søknad om løyve til landb..
  Vadheim Akvapark AS søkjer om løyve til landbasert lakseoppdrett i Vadheim, Høyanger kommune, Sogn og Fjordane...
 • Varsel om oppstart av pla..
  Sjå vedlegg nedanfor.Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;Norconsult AS v/Ann...
 • Biologar på feltarbeid i ..
  Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil...
 • Vedtak - mindre endring a..
  Rådmann gjorde i delegert sak (saksnummer 245/18) følgjande vedtak; Mindre vesentleg reguleringsendring av detaljplan...