• Timevikarar

  Timevikarar

  19.01.2017

  Høyanger kommune treng tidvis nye/fleire timevikarar innan alle tenesteområda våre. Vikarane kan bli oppringde til...

 • Høyanger har fått musikkbinge

  Høyanger har fått musikkbinge

  13.01.2017

  Elevane i band frå kulturskulen hadde si første øving i musikkbingen torsdag 12. januar. Dette er første gong...

 • Autorisasjonskurs i plantevern

  Autorisasjonskurs i plantevern

  13.01.2017

  Norsk landbruksrådgiving Vest inviterer til autorisasjonskurs i plantevern på kommunehuset i Sogndal den 7. februar...

 • UKM workshops 13.-15. januar

  UKM workshops 13.-15. januar

  12.01.2017

  13. til 15. januar blir det workshops på Høyanger Skule og i Musikkbingen som oppkjøring til UKM 15. februar.

 • Prosjektingeniør

  Prosjektingeniør

  05.01.2017

  Tenesteområde plan og utvikling er organisert i to einingar, plan og forvaltning og drift og vedlikehald. Vi er...

Vis alle
 • Stimuleringstilskot til k..
  Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 i sak nr. 103/16 å innføre ei ordning med stimuleringstilskot til kjøp av...
 • Lån av utstyr til sport o..
  Høyanger kommune har etablert utstyrssentral for sport og friluftsliv i Høyanger samfunnshus. Målgruppa er barn og...
 • Høyring planoppstart-Stra..
  Strategiplan for oppvekst er under utarbeiding og framlegg til planprogram vert med dette sendt på høyring. Frist...
 • Kvernhaugtunnelen - vedli..
  I perioden 07.11.16 til 31.08.17 er det manuell dirigering på grunn av vedlikehaldsarbeid i Kvernhaugtunnelen. Det...
 • Kommunal planstrategi
  Kommunestyre vedtok i møte 25.10.2016 i sak 083/16 kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 jf. Plan og...
 
Login for redigering