• Vasslekkasje på Høgebakkane
  Høyanger kommune jobbar med reparasjon av lekkasje på vassleidning. Det vil bli periodevis stenging av vatn i heile...
 • Listeforslag til kommunes..
  Alle parti og grupper som ønsker å stille til kommunestyrevalet, må levere listeforslag til kommunen innan 1. april...
 • Kulturmidlar 2019
  Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2019. Søknadsfrist 1. april 2019.Sendast: Høyanger kommune...
 • Rehabilitering Vadheimstu..
  Det skal byggast ny havarinisje i tunnel og nisje for teknisk bygg. Det blir nytt lysanlegg, nye nødstasjonar...
 • Fagsamling Rovdyrjakt
  Sogn og Fjordane Sau og Geit (SFSG) og Fjorden og Dale Beitelag i samarbeid med SNO og Fylkesmannen i Vestland...