• Digital utsending av fakt..
  I løpet av oktober går vi over til å sende faktura digitalt til våre kundar. Dersom du har reservert deg frå å få...
 • Eigedomsskatt -krav om om..
  Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med Lov om eigedomsskatt til kommunane og vedtekter...
 • Bjørkelia hyttefelt - reg..
  Planutvalet vedtok i møte 11. september 2018 i sak 014/18 å legge framlegg til reguleringsendring for Bjørkelia...
 • Varsel om oppstart av pla..
  Sjå vedlegg nedanfor.Frist for å komme med merknadar er sett til 30. august 2018, og skal sendast;Norconsult AS v/Ann...
 • Biologar på feltarbeid i ..
  Høyanger kommune deltek i eit felles prosjekt med Sogn og Fjordane fylkeskommune om å undersøkje innsjøar. Dette vil...