• Rullering av kulturminnep..
  Det er offentleg varsla om rullering av kulturminneplan med tilhøyrande nytt handlingsprogram for planperioden...
 • SANKTHANS-/JONSOKBÅL
  Frå 15. april til 15. september er det forbode å tenne bål i eller i nærleik av skogmark utan løyve frå kommunen...
 • Koordinerande sjukepleiar
  Høyanger sjukeheim har 3 koordinerande sjukepleiarar og frå medio august har vi ledig 100% fast stilling. Arbeidstid...
 • Kommunestyrevalet 2019 - ..
  Kunngjering av godkjente vallister til kommunestyrevalet 2019 i Høyanger kommune.
 • Akvakultur Hovdeurane - H..
  Høyanger kommune har motteke søknad frå Aller Aqua om midlertidig dispensasjon jf. plan og bygningslova §19-2 frå...