• UKM 2019 - kven skal repr..
  Stor stemning på UKM 2019 i Høyanger! Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal...
 • Fakturainnsyn - Mi side
  Alle som mottek fakturaer frå Høyanger kommune, skal no kunne logge seg inn på si eiga kundeside under Sjølvbetening...
 • Folkemøte om rapporten fr..
  Vi inviterer til folkemøte måndag 25. februar kl 17:00 - 19:00 i kinosalen Høyanger samfunnshus.Telemarksforsking...
 • Sjukepleiar
  Open omsorg Lavik er lokalisert i Lavik Helsesenter. Ein yter heimebaserte tenester til om lag 60 brukarar i Lavik...
 • Stenging Hålandsvegen
  På grunn av vegsikringsarbeid vert det periodevis stenging av Hålandsvegen ovanfor «stolpehusa» (ved Valsvik-huset)...