• Prøvar hjå Norsksenteret ..
  Høyanger norsksenter arrangerer Norskprøve 1. juni 2018. Informasjon om prøven og påmelding.Sida for påmelding er...
 • Deler du brønn med naboen..
  Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små...
 • Høyring - utbygging av br..
  Høyanger kommune vil søkje om statleg tilskot til utbygging av breiband i kommunen. Vi vil i 2018 søkje om tilskot...
 • Fylkesveg 93 Dyrnesli ved..
  Statens Vegvesen melder at arbeidet på Fv. 93 i Dyrnesli likevel ikkje startar som varsla 3. april. Vegen vert i...
 • Detaljreguleringsplan for..
  Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til...