Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 • Høyangerbadet opnar for s..
  Mandag 8. juni opnar Høyangerbadet for skulesvømming på dagtid. Badet er framleis stengt inntil vidare for andre...
 • Opning av fotballbanene
  Fotball og andre idrettar med «begrensa fysisk kontakt» for barn og unge frå 0-20 år er tillatt frå 1. juni...
 • Barnehagelærar og pedagog..
  Lavik barnehage er godkjent for 36 plassar, og er samlokalisert med Lavik skule. Barnehagen ligg sentrumsnært i Lavik...
 • Gradvis gjenopning av sju..
  Høyanger kommune følger helsedirektoratet sine anbefalingar - og vil gradvis opne opp for besøk til bebuarane og...
 • Frivillige lag og organis..
  No kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele...