• Rådgjevar

  Rådgjevar

  15.02.2018

  NAV kontoret har lokale i Helse – og omsorgssenteret i Høyanger. NAV Høyanger og Balestrand har felles leiing og...

 • UKM 2018 - kven gjekk vidare til fylkesfestivalen?

  UKM 2018 - kven gjekk vidare til fylkesfestivalen?

  15.02.2018

  Stor stemning på UKM 2018 i Høyanger! Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal...

 • Kulturmidlar 2018

  Kulturmidlar 2018

  05.02.2018

  Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2018. Søknadsfrist 20. mars. Sendast: Høyanger kommune...

 • Rektor

  Rektor

  01.02.2018

  Høyanger skule er ein fulldelt 1 – 10 skule med 325 elevar, 50 årsverk og SFO- ordning med 90 born. Kommunen og...

 • Gratis strøsand til eldre og uføre

  Gratis strøsand til eldre og uføre

  30.01.2018

  Høyanger kommune vil også i vinter førebyggje ulykker blant eldre med å dele ut gratis strøsand. Målgruppa er dei...

Vis alle
 • UKM 2018 - kven gjekk vid..
  Stor stemning på UKM 2018 i Høyanger! Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal...
 • Kulturmidlar 2018
  Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2018. Søknadsfrist 20. mars. Sendast: Høyanger kommune Postboks...
 • Utviding av bustadfelt på..
  Planutvalet vedtok i møte 23.01.2018 å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på...
 • Etablering av bevaringsom..
  Etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden – informasjonsmøte i februar. Interesseorganisasjonar...
 • Oppdatering adresseprosje..
  Staus på adresseprosjektet: Offisielle adresser: Det har vore ein del tekniske utfordringar med programvaren når...
 
Login for redigering