Vis alle
 • Varsel om planoppstart og..
  Kommunestyre vedtok i møte 15.06.2017 i sak 036/17 og 14.09.2017 i sak nr 043/17 oppstart av planarbeid, samt...
 • Stenging av Fjellvegen
  Per A. Øren skal asfaltere deler av Fjellvegen i Høyanger i veke 39. I samband med arbeidet vil vegen vere stengt på...
 • SIMAS TEK OVER RENOVASJON..
  SIMAS IKS har no inngått avtale med bustyret i RenoNorden-konkursen. Avtalen medfører at SIMAS tek over ansvaret for...
 • Lavik vassverk – fortsatt..
  Det vart i ein enkeltståande vassprøve teke på helsesenteret 13. september funne koliforme bakteriar. Nye prøvar av...
 • Vedtak av reguleringsplan..
  Kommunestyret vedtok i møte 14.09.2017 i sak 048/17 detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og...
 
Login for redigering