Skulerute for grunnskulane

Skulerute skuleåret 2023 - 2024

Skulerute skuleåret 2023 - 2024
Månad Dato Merknad
August Torsdag 17. og fredag 18. Planleggingsdager; SFO stengt
Måndag 21. Første skuledag
September Fredag 22. Elevfri dag; SFO ope, tilbod til 1.-4. kl
Oktober Måndag 9. til og med fredag 13. Haustferie
November Fredag 3. HAFS planleggings-dag, skule og SFO stengt
Fredag 24. Elevfri dag; SFO ope, tilbod til 1.-4. kl
Desember Torsdag 21. Siste skuledag før jul
Januar Tysdag 2. Planleggingsdag SFO. Skule og SFO stengt
Onsdag 3. Første skuledag etter juleferien
Fredag 26. Elevfri dag. SFO ope, tilbod til 1.-4.kl
Februar Måndag 19. til og med fredag 23. Vinterferie
Mars Fredag 22. Siste skuledag før påske
April Tysdag 2. Første skuledag etter påske
Fredag 12. Elevfri dag. SFO ope, tilbod til 1.-4. kl
Mai Fredag 10. Planleggingsdag. Skule og SFO stengt
Juni Torsdag 20. Siste skuledag
Fredag 21. Elevfri dag. SFO ope, tilbod til 1.-4. kl