Skulerute for grunnskulane

Skulerute skuleåret 2023 - 2024

Skulerute skuleåret 2023 - 2024
Månad Dato Merknad
August Torsdag 17. og fredag 18. Planleggingsdager; SFO stengt
Måndag 21. Første skuledag
September Fredag 22. Elevfri dag; SFO ope, tilbod til 1.-4. kl
Oktober Måndag 9. til og med fredag 13. Haustferie
November Fredag 3. HAFS planleggings-dag, skule og SFO stengt
Fredag 24. Elevfri dag; SFO ope, tilbod til 1.-4. kl
Desember Torsdag 21. Siste skuledag før jul
Januar Tysdag 2. Planleggingsdag SFO. Skule og SFO stengt
Onsdag 3. Første skuledag etter juleferien
Fredag 26. Elevfri dag. SFO ope, tilbod til 1.-4.kl
Februar Måndag 19. til og med fredag 23. Vinterferie
Mars Fredag 22. Siste skuledag før påske
April Tysdag 2. Første skuledag etter påske
Fredag 12. Elevfri dag. SFO ope, tilbod til 1.-4. kl
Mai Fredag 10. Planleggingsdag. Skule og SFO stengt
Juni Torsdag 20. Siste skuledag
Fredag 21. Elevfri dag. SFO ope, tilbod til 1.-4. kl

 

Skulerute skuleåret 2024-2025

Skulerute skuleåret 2024-2025
Månad Dato Dagar
August Torsdag 15. og fredag 16. august. Planleggingsdagar, skule og SFO stengt
Måndag 19. august Første skuledag
September Fredag 27. september Elevfri dag - SFO ope, tilbod til 1.-4.kl
Oktober Måndag 7. oktober til fredag 11. oktober Haustferie veke 41
November Fredag 1. november HAFS Planleggingsdag, skule og SFO stengt
Fredag 29. november Elevfri dag -SFO ope, tilbod 1.-4.kl
Desember Fredag 20. desember Siste skuledag før juleferie
Januar Torsdag 2. januar Første skuledag
Fredag 31. januar Planleggingsdag SFO (og bhg) skule og SFO stengt
Februar Måndag 17. februar til fredag 21. februar Vinterferie veke 8
Mars Fredag 14. mars Elevfri dag - SFO ope, tilbod til 1.-4.kl
April Fredag 4. april Elevfri dag -SFO ope, tilbod til 1.-4.kl
Fredag 11. april Siste skuledag før påske
Tysdag 22. april Første skuledag etter påske
Mai Fredag 2. mai Elevfri dag -SFO ope, tilbod til 1.-4.kl
Fredag 30. mai Planleggingsdag, skule og SFO stengt
Juni Fredag 20. juni Siste skuledag
Innarbeidde elevfrie dagar 5 stk.