Aktuelt
Publisert 20.09.2019

Som tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus.

I rehabiliteringsarbeidet ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino, samt byte ut kinostolane.

Vi er no kome ei godt stykke ut i prosessen og ser at det vil vere mogeleg å ha full drift i samfunnshuset fram til 1. januar. Det gjeld både internbrukara og eksternbrukarar av samfunnshuset.

Ein påreknar langvarig stenging, over 1 år. Meir informasjon vil bli gjeve ved endringar.
 

Publisert 18.09.2019

Høyanger kommune kan kvart år tildele kulturpris til ein verdi av kr 10 000. Prisen kan evt. bli delt på to kandidatar. Kulturprisen kan tildelast einskildpersonar, lag/organisasjonar og grupper som har gjort ein større innsats for kulturlivet i kommunen.

Publisert 16.09.2019

Fylkesmannen i Vestland har gjeve skadefellingsløyve på ein ulv i Hyllestad, Fjaler og Høyanger kommune i perioden 12. september 2019 kl. 06.00 til og med 30. september 2019 kl. 20.00. Området er avgrensa av Dalsfjorden i nord, kommunegrensa mellom Fjaler og Gaular og E39 i aust og Sognefjorden i sør.

Publisert 13.09.2019
Høyanger legekontor

Høyanger kommune er med i prosjekt legevaktpilot og skal styrke sjukepleiarbemanninga. Sjukepleiarar ved institusjonar og heimesjukepleien vil få ei særskilt oppgåve med legevakt på ettermiddag kvardagar og dag/ettermiddag helg. Du får opplæring og kursing for legevakt oppgåver. Vil du være med på laget ?

Vi har ledige 4 heile stillingar med stasjonering Open omsorg/Høyanger sjukeheim.Arbeidsoppgåver er ordinære sjukepleieoppgåver men vil og være ein del av legevakpilot på ettermiddag i vekedagar og dag/ettermiddag helg og høgtid. Arbeidstid er turnus med arbeid 3 kvar helg.

 

 

Publisert 10.09.2019


Mandatfordeling og kandidatkåring

Valresultatet for Høyanger kommune er klart. Desse kandidatane er valde inn i kommunestyret:

Publisert 05.08.2019

Kolonnetider FV 55 Vadheimtunnelen frå 5.august.

Manuell dirigering, kan bli stengt i periodar på inntil 45 minuttar grunna vedlikehaldsarbeid i periodane: Måndag til fredag frå 06:00 til 18:00. Inntil 15 minuttar venting i tida 06:00-08:30 og 15:00-16:30.


Kan bli stengt i perioder på inntil 4 timar i periodane: Måndag til fredag og søndag fra 18:00 til 06:00 (neste dag). Vent på ledebil. Utrykningskjøretøy og rutegåande trafikk kan passere. Kolonnetider frå Vadheim: 18:30, 19:00, 19:35, 20:00, 20:45, 21:10, 21:50, 22:25, 00:35, 04:00, 05:10. Kolonnetider frå Hovden: 18:40, 19:30, 20:10, 20:55, 21:40, 22:30, 00:25, 04:10, 05:15.

Sjå informasjon i tabell.
​​

 

 

Publisert 27.06.2019

Planutvalet vedtok i møte 04.06.2019, sak 006/19 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova §12-10.

Relevante dokument er tilgjengeleg her.

Publisert 24.06.2019

Samfunnshuset i Høyanger skal stengast i samband med eit større rehabiliteringsoppdrag. I rehabiliteringsoppdraget ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino samt byte ut kinostolane.

Publisert 29.05.2019
offisiell Vallogo

Kunngjering av godkjente vallister til kommunestyrevalet 2019 i Høyanger kommune.

Publisert 02.05.2019

Det blir vert periodevis stenging av delar av Strandgata i samband med gravearbeid (utskifting av vatn og kloakk). Arbeidet startar 6. mai ved Strandgata 10.