Aktuelt 2017
Publisert 28.04.2017
Bilete Sognefjord

Fjord Drift AS søker om løyve til oppdrett av laks, aure og regbogeaure på lokaliteten Floteneset i Høyanger kommune. Lokaliteten er mellombels godkjent fram til 23. september 2017, og det søkjast på bakrunn av dette klarering av lokaliteten frå denne datoen.

Publisert 06.04.2017
Vårryddeaksjon

Innhenting av landbruksfolie, restavfall og farleg avfall.

 

Publisert 03.03.2017

Det blir oppstart av kolonnekøyring gjennom Høyangertunnelen måndag 13. mars 2017.
 

 

Publisert 23.02.2017

Frå måndag 6. mars blir det igjen arbeid på dagtid i Kvernhaugtunnelen. Arbeidet går frå 08.00 til 18.00, måndag til torsdag neste veke. Trafikken vert avvikla med kontinuerleg kolonnekøyring, med inntil 30 minutts ventetid.

Det er fri ferdsel frå fredag t.o.m. søndag.

Publisert 13.02.2017

I medhald av Høyanger kommune sitt delegeringsreglement pkt 6.8.1 er det gjort vedtak om oppstart av detaljreguleringsplan for Vetleseten industriområde jf. plan og bygningslova § 12-8 .

Dokument i saka er tilgjengeleg her.
 

Publisert 13.01.2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.12.2016 i sak nr. 103/16 å innføre ei ordning med stimuleringstilskot til kjøp av gardsbruk på kr. 200.000. 

Publisert 04.01.2017
20161207 sko.jpg

Høyanger kommune har etablert utstyrssentral for sport og friluftsliv i Høyanger samfunnshus. Målgruppa er barn og unge, men alle kan ta kontakt for lån/leige av utstyr. Her har vi m.a. ski, fjellsko, soveposar, ryggsekkar og mykje anna turutstyr til utlån. Les meir om utstyrspakken her. 

Publisert 03.11.2016

Kommunestyre vedtok i møte 25.10.2016 i sak 083/16 kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 jf. Plan og bygningslova § 10-1.

Alle relevante dokument er tilgjengeleg her  

Publisert 18.06.2015
Byggesak

Frå 1. juli vert byggjereglane endra og for ein del byggjetiltak kan du byggje utan å søkje kommunen om løyve.

Publisert 28.03.2014
Skiutstyr til utlån

Utstyrssentralen er lokalisert i Høyanger Samfunnshus og vert drifta av avdeling for Ungdom og Fritid. Her kan ungdom, skular, barnehagar, frivillige organisasjonar og familiar/privatpersonar låne sports- og friluftsutstyr, gratis eller for ein rimeleg penge. Barn og unge har første prioritet. Vi har også nokre fjellsko til utlån.

For lån av utstyr:

Kontakt ungdoms- og idrettskonsulent Grete B. Ulvestad på tlf. 57 71 15 00 / 992 19 384 eller kulturmedarbeidar Maria Brendehaug Petersen på tlf. 474 57 006. Du kan også sende e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no eller ta kontakt med miljøvernleiar Silje Bøe på tlf. 924 87 345.

Sjå oversikt over utstyr som er til utlån/leige i utstyrsentralen. (PDF, 378 kB)

Det vert avklart ved kvart utlån kor lang lånetid ein får. Dersom ikkje utstyret leverast innan avtalt dato, vert det fakturert kr 50 pr. døgn.

 
 
Login for redigering