Aktuelt
Publisert 16.05.2018

Kommunestyret vedtok i møte 08.05.2018 i sak 020/18 og 021/18 detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide, samt detaljreguleringsplan for Stordalen hyttegrend jf. plan og bygningslova § 12-12.  

Kommunestyret sitt vedtak kan,etter forvaltningslovas kap. 6 påklagast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane innan 3 veker. Klagens skal sendast; Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger. Ev. e-post postmottak@hoyanger.kommune.no.


 

Publisert 11.05.2018

Høyanger kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggarar i eit geografisk område om hendingar via SMS. Vi varslar på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og mogeleg e-post etterkvart.

Publisert 20.04.2018
Test norsk 1

Høyanger norsksenter arrangerer Norskprøve 1. juni 2018. Informasjon om prøven og påmelding.
Sida for påmelding er open frå og med 18. april-24. april.

Høyanger norsksenter arrangere samfunnsfagprøve og statsborgerprøve 8. mai klokka 12.00.
Meld deg på via https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/


Publisert 08.04.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet finner du på mattilsynet.no.

 

 

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

 

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 005/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Frist for å komme med merknadar til planframlegegt er sett til 23. april 2018.

Publisert 08.03.2018

Kulturskulen skal ha eit variert tilbod, og ønskjer å rekruttere fleire elevar til klarinett. Kom og prøv no før påske!

Passar for elevar frå 3.klasse og oppover.

Ved ledig kapasitet tek vi inn vaksne elevar, men born og unge vert prioritert.

Vi er på Høyanger skule om måndagane og Kyrkjebø skule om torsdagane.

 

Velkomen!

 

Publisert 15.02.2018
theagunnarskog.jpg

 

Stor stemning på UKM 2018 i Høyanger!

 

Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal representere Høyanger kommune på UKM-festivalen i Høyanger  13.- 15. april. Det var 8 sceneinnslag og 6 utstillarar i lokalmønstringa. Det var totalt 22 deltakarar. Det var 31. året på rad det vart skipa til lokalmønstring i Høyanger. Kveldens konferansierar var Hedda Stølen Olsen og Lisa Måren Løseth  – dei badt programmet fint saman og var med på å lage god stemning blant deltakarar og publikum – dei løyste konferansier-jobben framifrå. Det var god stemning i den fullsette salen.

 

Alle deltakarane fekk diplom, UKM nøkkelband og refleksar frå Høyanger Kommune.

Publisert 05.02.2018
TN_hip-hop-dance-handstand-clipart-2b.jpg

Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2018. Søknadsfrist 20. mars.

Sendast:

              Høyanger kommune

              Postboks 159

              6991 Høyanger

e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Publisert 02.02.2018

Planutvalet vedtok i møte 23.01.2018 å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Relevant dokument finn du her.

Plankart (PDF, 553 kB)
Planrapport (PDF, 2 MB)
Risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 355 kB)
Skredfarevurdering (PDF, 4 MB)
Vurdering av flaum og erosjon (PDF, 3 MB)
Kulturminnerapport (PDF, 2 MB)