Aktuelt
Publisert 23.01.2020

Vi treng fleire sjukepleiarar og har ledige heile stillingar ved Høyanger sjukeheim og Kyrkjebø sjukeheim.  Vil du bli ein av oss? Sjekk denne!

Publisert 06.01.2020

Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2019, i sak 082/19, detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt i Ikjefjord jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her

Publisert 04.11.2019

Høyanger kommune inviterer med dette open konkurranse der aktørar/utbyggjarar kan utarbeide framlegg til konsept og løysing for utvikling og utbygging av tomta på Gamle skuleplassen i Vadheim. Dei som leverer bidrag til kommunen deltek i konkurranse om å få kjøpe tomta til takst. Kriterie og vilkår for konkurransen er nærmare beskrive i invitasjon vedlagt nedanfor.   

Publisert 25.09.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.09.2019 i sak 045/19 detaljreguleringsplan for Bjørkelia hyttefelt i Stordalen jf. plan og bygningslova § 12-12.

Detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her

Publisert 20.09.2019

Som tidlegare informert er Høyanger kommune i gong med eit omfattande rehabiliteringsarbeid i Høyanger samfunnshus.

I rehabiliteringsarbeidet ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino, samt byte ut kinostolane.

Vi er no kome ei godt stykke ut i prosessen og ser at det vil vere mogeleg å ha full drift i samfunnshuset fram til 1. januar. Det gjeld både internbrukara og eksternbrukarar av samfunnshuset.

Ein påreknar langvarig stenging, over 1 år. Meir informasjon vil bli gjeve ved endringar.
 

Publisert 27.06.2019

Planutvalet vedtok i møte 04.06.2019, sak 006/19 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova §12-10.

Relevante dokument er tilgjengeleg her.

Publisert 08.04.2019

Kolonnekøyring med følgebil søndag kveld til laurdag morgon. Fri ferdsel laurdag 06.00 til søndag 18.00.

Publisert 28.03.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for industriområde på Sørebø jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

 

Publisert 28.03.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for Vadheim nord jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

 

Publisert 27.03.2019

Sjå lenke nedanfor for opningstider på miljøstasjonen i Vadheim i påska, samt mai og juni.