Aktuelt
Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 006/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim nord ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

 

Publisert 08.03.2018

Planutvalet vedtok i møte 05.03.2018 i sak 005/18 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Frist for å komme med merknadar til planframlegegt er sett til 23. april 2018.

Publisert 08.03.2018

Kulturskulen skal ha eit variert tilbod, og ønskjer å rekruttere fleire elevar til klarinett. Kom og prøv no før påske!

Passar for elevar frå 3.klasse og oppover.

Ved ledig kapasitet tek vi inn vaksne elevar, men born og unge vert prioritert.

Vi er på Høyanger skule om måndagane og Kyrkjebø skule om torsdagane.

 

Velkomen!

 

Publisert 08.03.2018

Kulturskulen har si vårframsyning fredag 16. mars 2018 kl 1800 i Høyanger Samfunnshus.

Her vil de få oppleve eit variert program av både elevar og lærarar.

 

Inngang kr 75,- ,

pensjonistar og born under 16 år gratis.

Velkomen!

 

 

Publisert 26.02.2018

Med visning til eigedomsskattelova paragraf 14 og 15 og takstnemda sine vedtak om takstar, er eigedomsskattelista for 2018 lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker f.o.m. 01.03.2018.

Lista vert lagt ut i resepsjonen på Høyanger rådhus.

Kvar eigar får samstundes tilsendt skattesetel.

Publisert 15.02.2018
theagunnarskog.jpg

 

Stor stemning på UKM 2018 i Høyanger!

 

Det vart ingen lett jobb juryen hadde for å plukke ut innslaga som skal representere Høyanger kommune på UKM-festivalen i Høyanger  13.- 15. april. Det var 8 sceneinnslag og 6 utstillarar i lokalmønstringa. Det var totalt 22 deltakarar. Det var 31. året på rad det vart skipa til lokalmønstring i Høyanger. Kveldens konferansierar var Hedda Stølen Olsen og Lisa Måren Løseth  – dei badt programmet fint saman og var med på å lage god stemning blant deltakarar og publikum – dei løyste konferansier-jobben framifrå. Det var god stemning i den fullsette salen.

 

Alle deltakarane fekk diplom, UKM nøkkelband og refleksar frå Høyanger Kommune.

Publisert 05.02.2018
TN_hip-hop-dance-handstand-clipart-2b.jpg

Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2018. Søknadsfrist 20. mars.

Sendast:

              Høyanger kommune

              Postboks 159

              6991 Høyanger

e-post: postmottak@hoyanger.kommune.no

Publisert 02.02.2018

Planutvalet vedtok i møte 23.01.2018 å leggje framlegg til detaljreguleringsplan for utviding av bustadfelt på Søreide ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova § 12-10.

Relevant dokument finn du her.

Plankart (PDF, 553 kB)
Planrapport (PDF, 2 MB)
Risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 355 kB)
Skredfarevurdering (PDF, 4 MB)
Vurdering av flaum og erosjon (PDF, 3 MB)
Kulturminnerapport (PDF, 2 MB)

 

Publisert 25.01.2018
Midt på Sognefjorden

 

Etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden – informasjonsmøte i februar.

Interesseorganisasjonar, yrkes- og hobbyfiskarar og andre interesserte blir inviterte til å gje innspel til etablering av bevaringsområde for hummar i Sognefjorden. Kommunane i Sogn inviterer til møte for å informera om bakgrunnen for arbeidet og kriterie for val av område og for å få innspel til forslag til bevaringssoner.  Meir informasjon om bevaringsområde for hummar, prosessen og forslag til bevaringsområder i Sognefjorden finn du her (link).

Tid og stad for høyringsmøta: 

  • 6. februar i Leikanger kommunehus for kommunane Leikanger, Luster og Sogndal
  • 7. februar i Lærdal rådhus for kommunane Aurland og Lærdal
  • 8. februar i Balestrand rådhus for kommunane Balestrand, Høyanger og Vik

Møta byrjar kl 19. Representantar frå kommunane og Sognefjorden Vel deltek på møta. 

 

Publisert 25.01.2018
Morgonstemning

 

Staus på adresseprosjektet:

 

Offisielle adresser:

Det har vore ein del tekniske utfordringar med programvaren når det gjeld å registrere adressene i matrikkelen. Vi håpar at desse er klare iløpet av mars månad.

Oppsett av gateskilt:

 

Oppsett av gateskilt starta måndag den 19. Februar 2018. Høyanger kommune har nytta seg av Sogn og Fjordane fylkeskommune sine forhandla innkjøpsavtalar. Leverandøren Protector-skilt AS frå Bergen er i desse dagar i gang med arbeidet å monter opp skilt langs vegane våre.

Oppsett av gateadresser og tilvisingsskilt

Det vert sett opp om lag 260 skilt. Dette fordelt på tradisjonelle gatenamnskilt og tilvisingsskilt. Sistnemnde er for bygningar som ein ikkje kan sjå frå vegen og dermed treng eit skilt der dette er naudsynt. Leverandør vil sette opp skilta innan ein månad. Med atterhald om vêr og snø-mengder. Kan være at Stordalen og Øverbø blir utført i ei seinare runde.

Hus-nummerskilt

Kvar enkelt grunneigar som har fått tildelt ny adresse skal sjølve sette opp nummerskilt på huset. Det er viktig at dette vert sett opp slik at et vert godt synleg.