Aktuelt
Publisert 23.05.2022

Miljøstasjonen i Vadheim er stengt på torsdag 26.05.2022, grunna Kristi himmelfartsdag.

Simas informerer

Publisert 10.05.2022

Kommunestyremøte 12. mai 2022 kl 12:00, streaming frå kommunestyresalen i Høyanger rådhus.

Følg møtet på Kommunestyremøte 12.05.2022 kl. 12:00

Publisert 05.05.2022

Vi tilbyr pneumokokkvaksine gratis til personar som er 65 år eller eldre, og til grupper med immunsvikt eller kroniske sjukdommar. 

Publisert 27.04.2022

Det mobile pass- og id-kontoret kjem til Høyanger 13. og 14. juni. 

Publisert 11.04.2022

Har du spørsmål om vaksinasjon ring tlf 992 19 398

Telefonen er open onsdag, torsdag og fredag, kl 10:00 - 14:00.

Registrer deg for vaksine her

Alle som skal ta vaksine må samtykke til dette. 
Når det er din tur for vaksinering får du SMS for val av tidspunkt.  

Publisert 18.01.2022

NAV Høyanger tilbyr økonomisk rådgjeving. Sjekk ut denne filmsnutten for meir informasjon.

Publisert 17.11.2021

Har du symptom, ta ein sjølvtest

• Kun vaksne med nyoppstått luftvegssymptom blir oppmoda om å ta ein sjølvtest.
Du får gratis sjølvtest frå kommunen om du har symptom. 

• Testar du positivt på sjølvtest, bør du vere i isolasjon i fire døgn frå du fekk symptom og uansett til du har vore feberfri i eitt døgn.


Registrer positiv sjølvtest her


Sjekkliste for deg som testar positivt 

Publisert 19.08.2021

Ønskjer du å ha aktivitetar på torget eller på samfunnshuset?  Kontakt bilblioteket på tlf. 57 71 15 90 eller på e-post; bibliotek@hoyanger.kommune.no 

Publisert 21.05.2021

I Sogn Regionråd sitt prosjektet "Sogn for alle", er målet at dei som kjem til Sogn ønsker å bli verande her og delta aktivt i arbeidsliv og lokalsamfunn. Eit av mange tiltak er SognaLoop. Her blir næringsliv og innvandrarkvinner inviterte med på ei samarbeid om inkludering og kvalifisering. Er dette noko for deg? Her kan dei kvinnene som ønsker å delta, melde seg på.