Koronavirus - Covid 19

Koronainformasjon frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring kommunal informasjonstelefon 992 19 398, open mån - tors, kl. 10:00 - kl. 14:00
Ring nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Aktuelt
Publisert 12.04.2021Munnbind skal brukast dersom du ikkje klarer å halde avstand på 2 meter, til andre rundt deg. 

Publisert 29.03.2021

Høyanger kommune tilbyr no elektronisk registrering av alle personar frå og med 18 år som ønskjer/ikkje ønskjer vaksine mot Covid-19 i Høyanger kommune. For at vi skal kunne nå deg når det er din tur til å få vaksine, må du registrere deg. 

 

Publisert 18.03.2021

 Det er for tida kolonnekøyring gjennom Vadheimstunnelen, og informasjon om dette kan vere vanskeleg å finne. Oversikt over kolonnetidene er henta frå gruppa "Kva skjer i Høyanger?" på Facebook. Lagre gjerne bileta på mobilen din.

Publisert 12.03.2021

Helse og omsorgsplan 2021 - 2031 er lagt ut på høyring med høyringsfrist 16. april 2021.
Merknad sendast: postmottak@hoyanger.kommune.no

 

Publisert 04.03.2021

Ved innreise til Noreg er det krav om karantene for utanlandske arbeidstakarar, og som hovudregel skal karantene føregå på karantenehotell. Arbeidsgjevarar som sjølv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må søke og få lokala førehandsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Publisert 11.02.2021

Høyanger kommune har motteke spørsmål om 17. mai feiringa 2021. Høyanger kommune hadde digital feiring i 2020, det blir ikkje slik i år.

17. mai feiringa 2021 vert utfordrande og ein må sjå korleis smittesituasjonen utviklar seg framover. Helsedirektør Bjørn Guldvog fryktar at også markeringa i år kan bli avgrensa.

Publisert 11.01.2021

Nok. Sogn og Fjordane er eit Kompetansesenter mot seksuelle overgrep.
 

Publisert 05.01.2021

Fylkestinget i Vestland fatta den 16.12.2020 vedtak om å innføre ei ny felles forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland (Tilrettelagt Transport-ordning=TT-ordninga). Den nye forskrifta trer i kraft 1.1.2021.

Publisert 09.10.2020

 

Før du møter opp til time hjå fastlegen din eller vakthavande lege må du ha tenkt igjennom følgjande:


 

- Har du per no symptom som feber, vond hals, hoste, tung pust, snørrete og/eller tett nase, 
  redusert smak- og/eller luktesans?
- Er du i karantene på grunn av reise eller nærkontakt med ein person som er smitta med
  koronaviruset?
- Har du fått påvist koronasmitte eller ventar du på prøvesvar?
- Har du forkjølelsessymptom og har testa negativt for korona?