Aktuelt
Publisert 27.06.2019

Planutvalet vedtok i møte 04.06.2019, sak 006/19 å legge framlegg til detaljreguleringsplan for bustad og hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova §12-10.

Relevante dokument er tilgjengeleg her.

Publisert 24.06.2019
Samfunnshuset 1

Samfunnshuset i Høyanger skal stengast i samband med eit større rehabiliteringsoppdrag. I rehabiliteringsoppdraget ligg mellom anna å bytte ventilasjonsanlegg for å redusere fyringsutgiftene, modernisere elektriske tavler for å betre tryggleiken, montere heis for universell tilkomst til festsal/kino samt byte ut kinostolane.

Publisert 19.06.2019
Foto Kjell Arvid Stølen

Det er offentleg varsla om rullering av kulturminneplan med tilhøyrande nytt handlingsprogram for planperioden 2020-2024. Lysing i avisa Ytre Sogn tysdag 18/6-19.
Nytt denne gongen vert i tillegg å få med området Nessane som vi er ein del av frå 2020.

Innspel til handlingsplan og innmelding av objekt til kulturminneplan er første frist sett til
10 juli 2019. Meld innspel til postmottak@hoyanger.kommune.no

Første steg i innmelding av kulturminne bør innehalde:

  • Skildring av objektnamn på objekt
  • Eigar, lokalitet Gnr./Bnr.
  • Bakgrunn/historie
  • Bilde
Publisert 29.05.2019
Vallogo

Kunngjering av godkjente vallister til kommunestyrevalet 2019 i Høyanger kommune.

Publisert 02.05.2019

Det blir vert periodevis stenging av delar av Strandgata i samband med gravearbeid (utskifting av vatn og kloakk). Arbeidet startar 6. mai ved Strandgata 10.  

Publisert 08.04.2019

Kolonnekøyring med følgebil søndag kveld til laurdag morgon. Fri ferdsel laurdag 06.00 til søndag 18.00.

Publisert 28.03.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for industriområde på Sørebø jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

 

Publisert 28.03.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for Vadheim nord jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

 

Publisert 27.03.2019

Sjå lenke nedanfor for opningstider på miljøstasjonen i Vadheim i påska, samt mai og juni.

 

Publisert 11.03.2019

Det skal byggast ny havarinisje i tunnel  og nisje for teknisk bygg. Det blir nytt lysanlegg, nye nødstasjonar/telefoner, auka viftekapasitet , ny vann og frostsikring, fjellsikring, ny spylevannsledningsnett  og ny asfalt.

Arbeidet starter opp den 11.03.19  og skal vare ut 2020. Det kan bli endringer i stenge og kolonnetider alt etter type arbeid og framdrift. Evt. endringar vil bli annonsert etter kvart.