Aktuelt
Publisert 14.01.2021

Vi satsar på å starte med vaksinering i slutten av januar månad. Det er dei over 75 år som er heimebuande eller bur i omsorgsbustad, som først får tilbod om vaksinering. I samband med dette sender vi ut informasjonsbrev til alle i løpet av veka. Dersom du ikkje mottek brevet kan du også finne det på sida her.

Publisert 11.01.2021

Nok. Sogn og Fjordane er eit Kompetansesenter mot seksuelle overgrep.
 

Publisert 06.01.2021

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby vaksine til innbyggarane sine. Noreg vil få tilgang på fleire ulike vaksinetypar, men det er framleis usikkert kor raskt vi får ut vaksine og kan tilby den til dei prioriterte gruppene. I første omgang får vi i Høyanger 20 dosar i veke 1 og 15 dosar i veke 2. Vaksinasjonen vil starte på Kyrkjebø sjukeheim.  

Publisert 05.01.2021

Fylkestinget i Vestland fatta den 16.12.2020 vedtak om å innføre ei ny felles forskrift for transportordninga for menneske med nedsett funksjonsevne i Vestland (Tilrettelagt Transport-ordning=TT-ordninga). Den nye forskrifta trer i kraft 1.1.2021.

Publisert 05.01.2021

For å ha kontroll på smittespreiinga og avgrense ny auke i smitte, er det iverksett forsterka nasjonale smitteverntiltak i førebels to veker frå 4. januar.

Publisert 09.10.2020

 

Før du møter opp til time hjå fastlegen din eller vakthavande lege må du ha tenkt igjennom følgjande:


 

- Har du per no symptom som feber, vond hals, hoste, tung pust, snørrete og/eller tett nase, 
  redusert smak- og/eller luktesans?
- Er du i karantene på grunn av reise eller nærkontakt med ein person som er smitta med
  koronaviruset?
- Har du fått påvist koronasmitte eller ventar du på prøvesvar?
- Har du forkjølelsessymptom og har testa negativt for korona?

 

Publisert 15.09.2020

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø. Mobbeombodet i Vestland er eit tilbod til alle barn og unge, og deira foreldre, som opplever å ikkje ha det bra i barnehagen eller på skulen. Mobbeombodet rettleiar i saker som handlar om psykososialt miljø, om barnet sine rettar og korleis du kan gå fram om du ikkje har det bra. Mobbeombodet har teieplikt.

 

 

Alle kan ta kontakt med mobbeombodet; på telefon 57 30 03 33 eller på e-post mobbeombod@vlfk.no
Du kan følgje ombodet på Facebook (www.facebook.com/mobbeombod).

 

Du kan lese meir om ombodet og korleis du kan få hjelp, på www.vlfk.no/mobbeombodet

 

Publisert 18.08.2020

Vestland fylkeskommune har hyra inn konsulent for kartlegging av fysiske inngrep, habitatkartlegging, ungfiskundersøking, og forslag på tiltak i eit utval elver. Undersøkinga vil særleg handle om korleis sjøaure blir påverka, og kva grep som kan gjerast for å styrke fiskebestandane i elvene. Undersøkinga er ein del av oppfølginga av vassforskrifta, og blir gjort saman med Høyanger kommune og fleire andre kommunar i Vestland fylke gjennom samarbeidet i vassområda.

Publisert 09.08.2020

Høyanger kommune gir bortebuarstipend til elevar frå kommunen som vil gå på Høyanger vidaregåande skule, men som ikkje kan nytte seg av offentleg transport til og frå heimen.