Lavik symjehall - sommarstengt frå og med 20.juni

Lavik Symjehall har siste opningsdag før ferien 19. juni, og held stengt fram til skulestart i haust.    

Årsmelding og rekneskap 2023

Årsmelding og rekneskap 2023 er pulisert i Framsikt, du kan lese rapporten årsmelding og rekneskap 2023  

Stimuleringstilskot for oppføring av ny bustad i heile kommunen

For å fremje bygging av nye bustadar, tilbyr Høyanger kommune stimuleringstilskot på kr 200 000,- for oppføring av ny bustad. 

Offentleg ettersyn - Val av meddommarar 2025-2028

Høyanger kommune legg framlegg til val av meddommarar 2025-2028, ut til offentleg ettersyn.

Oppstart legevaktsatellitt

Legevaktsatellitten i Høyanger og Kyrkjebø har oppstart 17. mai 2024.

Varsling - Biologar på feltarbeid i elver

Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elver, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulentar som skal samle inn og analysere vassprøver og prøver av botndyr og begroingsalgar. Undersøkingane vil etter planen skje i perioden mai-oktober. 

Høyring og offentleg ettersyn av kommuneplanen sin areadel 2024-2036

Kommunestyret gjorde i møte 25.04.2024, sak 037/24, følgande vedtak: Kommunestyret vedtek høyring og offentleg ettersyn av framlegg til kommuneplanen sin arealdel for 2024 -2036 jf. plan og bygningslova §11-14.

Drift av legekontora i Høyanger kommune

Grunna bemanningsutfordringar vert det endringar i drift ved Høyanger legeteneste.

Streaming av kommunestyremøte 25. april 2024 kl 10:00

​ Kommunestyremøte 25. april 2024 starta kl 10:00 i kommunestyresalen Høyanger rådhus.  Streaming frå kl 12:00 Sjå møte

Besøk av studentar frå Høgskulen i Vestland

Onsdag 6. mars fekk Høyanger kommune besøk av 41 studentar  frå Høgskulen i Vestland, avdeling Sogndal. 

Kine Larsen Lægreid
Planlegger
E-post
Telefon 57 71 15 87
Mobil 45 14 20 74
Rønnaug Meek
Dagleg leiar for Høyanger Frivilligsentral/Høyanger kommune
E-post
Telefon 57 71 16 58
Mobil 99 32 13 22