Aktuelt
Publisert 16.01.2019
Olderdalen uteområde.jpg

Olderdalen barnehage har 4 avdelingar og er godkjent for 72 plassar. Barnehagen er lokalisert sentrumsnært i Høyanger tettstad og har kort avstand til symjeanlegg, idrettshall, bibliotek, butikkar o.a. I nærleiken av barnehagen er det fint turterreng som blir brukt ofte.  Barnehagen har i tidsrommet frå snarast og t.o.m. 30.06.19 ledig 60  % stilling som barnehagelærar (vikariat)

Publisert 16.01.2019
Lavik skule

Lavik barnehage er godkjent for 36 plassar, og er samlokalisert med Lavik skule. Barnehagen ligg sentrumsnært i Lavik og har kort avstand til symjehall, fjøra, butikk o.a. Gode turmogelegheiter i nærleiken av barnehagen. I tidsrommet frå snarast og t.o.m 30.06.19 er det ledig 20 % stilling som pedagogisk leiar (vikariat)

Publisert 16.01.2019
Lavik skule

Lavik barnehage er godkjent for 36 plassar, og er samlokalisert med Lavik skule. Barnehagen ligg sentrumsnært i Lavik og har kort avstand til symjehall, fjøra, butikk o.a. Gode turmogelegheiter i nærleiken av barnehagen. I perioden frå 01.03.19 – 30.06.19 er det ledig 100 % stilling som pedagogisk leiar (vikariat).

Publisert 16.01.2019
Byporten med Bytorget

Kultur og folkehelse har ledig 50 % prosjektstilling som miljøarbeidar frå snarast og til og med 30.06.19. Stillinga skal drive oppsøkjande verksemd blant barn og unge, som rusførebyggjande tiltak. Arbeidstid er hovudsakleg på ettermiddags- og kveldstid.

Publisert 10.01.2019

11.1.2019 fra kl.09:00 til rundt kl.13:00, vil det5 bli brukt røykmaskin i Flotenestunnelen (gamle Bogstunnelen) i Høyanger kommune. Det vil derfor komme hvit røyk ut av en av munningene på tunnelen.

Det vil også vere eit filmteam som skal filme dette, samt at Høyanger brannvesen er invitert med til å observere.

Publisert 04.01.2019

På grunn av vegsikringsarbeid vert det periodevis stenging av Hålandsvegen ovanfor «stolpehusa» (ved Valsvik-huset) frå 08.01.2019 og i ca. 3 veker.

Av omsyn til tryggleiken vert vegen stengt både for bilar og gåande.

Periodevis stenging startar kvar dag mellom kl. 0700 – 1900.

Publisert 10.12.2018
Planområde Bjordal 1

I samsvar med §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan pbl §12-3 for gbnr18/2 m. fl. i Bjordal i Høyanger kommune.

Formålet med planarbeidet er å setje av nytt areal til næring og lager. Område for masseuttak blir oppjustert til å samsvare med dagens bruk.

Publisert 22.11.2018

Kommunestyret vedtok i møte 13.11.2018 i sak 046/18 detaljreguleringsplan for Vadheim sentrum jf. plan og bygningslova § 12-12.

 

 

 

Publisert 17.10.2018
Digitalisring

I løpet av oktober går vi over til å sende faktura digitalt til våre kundar. Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post, og ikkje har ein av avtalane som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen.Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

 

 

Publisert 04.10.2018

Eigedomsskatt er ein kommunal skatt som vert skrive ut i samsvar med Lov om eigedomsskatt til kommunane og vedtekter godkjent av kommunestyret.