Informasjon om fugleinfluensa

Har du behov for informasjon om fugleinfluensa, finn du det på Mattilsynet sine nettsider.

Har du ein sykkel som ikkje vert brukt?

Kunne du tenke deg å donere den til nokon som treng den meir?

Har du sett hamnespy?

Hamnespy er ein framand art som legg seg som store teppe på havbotn, og fortrengjer andre artar. Hamnespy kan få alvorlege konsekvensar for norske kystområde og marine næringar. No treng vi hjelpa di til å stoppe spreiinga av hamnespy.

Lavik svømmehall - stengt i sommarferien

Lavik svømmehall er stengt i sommarferien og opnar til skulestart 21.august.  

Høyanger, Lavik og Sørsida legekontor sommaren 2023

Grunna ferieavvikling vert det redusert drift ved alle vore legekontor. Ved Høyanger legeteneste vil ein kunne oppleve lenger ventetid i sommar for å kome til fastlege, og det kan førekomme ventetid på telefon og i luka. Vi gjer merksam på at det kan kome uføresett endringar.

Opningstider ved helsestasjon for ungdom sommaren 2023

Helsestasjon for ungdom er sommarstengt frå onsdag 21.06.23 til tysdag 22.08.2023. Om de har behov for hjelp i løpet av sommaren kan de bestille time på onsdagar på telefon: 57711612.

Nye timar - Mobilt pass- og ID-kontor

  Mobilt pass- og ID-kontor er ledig for timebestilling følgande dagar:   14. august kl. 11:30 - 16:00 15. august kl. 08:00 - 15:00 23. oktober kl. 11:30 - 16:00 24. oktober kl. 08:00 - 15:00

BIOLOGER PÅ FELTARBEID I ELVER OG INNSJØAR

Høyanger kommune deltek saman med fleire kommunar i Sogn i eit samarbeid med fylkeskommunen og Statsforvaltaren om å undersøke fleire elver og innsjøar. 

Redusert foreldrebetaling - skule- og barnehageåret 2023/2024

    No kan du søkje om redusert foreldrebetaling for skule- og barnehageåret 2023/2024

Godkjente listeforslag

Valstyret gjorde i møte 04.05.2023, vedtak om at følgande listeforslag til kommunestyrevalet 2023, er godkjent:       Arbeiderpartiet Senterpartiet Raudt Høgre Sosialistisk Venstreparti Industri- og Næringspartiet