Koronavirus - Covid 19

Kommunen har etablert beredskap i samband med utbrotet av koronavirus. Kommuneleiinga og smittevernlegen følgjer situasjonen og utviklinga tett. 

Det er framleis viktig å halde fram med dei nasjonale smitteverntiltaka, særleg når vi no kjem gradvis i meir aktivitet. 
Har du symptom du halde deg heime frå jobb, og ved forverring med hoste/feber/tungpust ring legekontoret. 
VIKTIG: At vi alle følger generelle tiltak med avstand og god hygiene. HUGS: For dei fleste er dette ein mild sjukdom, det er dei eldre og sårbare vi må passe på! Ta vare på kvarandre! 

Nasjonale tiltak

Her finn du meir informasjon om situasjonen og tiltak frå Høyanger kommune

Spørsmål om koronaviruset?
Ring informasjonstelefonen for korona på telefon - fellesnr 992 19 398, kvardagar mellom kl. 10:00-13:00 eller nasjonal informasjonstelefon: 81 55 50 15.

 
Aktuelt
Publisert 17.04.2020

Grunna førebyggande tiltak mot koronasmitte, vil all kontakt med helsestasjon og skulehelsetenesta skje etter avtale.

Nye retningslinjer frå folkehelseinstituttet ber oss om å berre ta konsultasjonar på barn etter barnevaksinasjonsprogrammet. Har du spørsmål angåande dette eller rundt barnet ditt ta kontakt på telefon.

Smittevernarbeid ved helsestasjonen:

 • Ved sjukdom uansett årsak, eller om du er i karantene, IKKJE møt opp på helsestasjonen, men ring og avtal vidare oppfølging.
 • Ved oppmøte på helsestasjonen, skal du/de vaske hendene eller bruke spritdispenser som er plassert på utside og innside av inngangsdøra når du kjem på helsestasjonen, samt halde god avstand til andre.
 • Gravide skal komme aleine til avtalen, og vi tilbyr telefonsamtale om det er behov.
 • Vi gjennomfører ikkje heimebesøk til nyfødde, det vert i staden ein konsultasjon på helsestasjonen. Dette vert avtalt på telefon i forkant.
 • Dersom det er mogleg skal berre ein vaksen følge barnet til helsestasjonen.
 • Søsken skal ikkje vere med på helsestasjonen.
 • Ta med eiga leke. Leikene våre er fjerna og kan ikkje brukast. 

Redusert drift ved helsestasjonen:

 • Oppfølging av jordmor. Gravide får oppfølging etter oppsett plan. Om du ikkje av særlege grunnar treng følgje, ber vi deg møte aleine til timen.
 • Ei god nettside der du får trygge svar for gravide og småbarnsforeldre: helseoversikt.no, samt appen «helseoversikt».
 • Oppfølging av helsesjukepleiar 0–5 år. Oppfølging av nyfødde og vaksinering vert prioritert, samt barn og unge med spesielle behov. Eventuelt behov for anna oppfølging vert teke på telefon.
 • Oppfølging av skulehelsesjukepleiar. Har du behov for å snakke med helsesjukepleiar i skulehelsetenesta har vi nettbrett som gjev oss mogelegheit til å gjennomføre samtale via facetime eller duo-appen, ring den aktuelle skulehelsesjukepleiaren for å avtale tidspunkt.
 • Helsestasjon for ungdom er stengt for drop-in, helsesjukepleiar er tilgjengeleg for spørsmål om mellom anna prevensjon og evt timekonsultasjon kan avtalast ved behov. Gratis kondom kan du bestille hos gratiskondomer.no.

Helsestasjonen ligg i 3. etasje i Høyanger Helsesenter i Storgata 8. Telefon 57 71 16 12.

Helsestasjonen arbeider med born og ungdom i alderen 0 - 20 år. Dette omfattar helsestasjon for born 0 til 5 år, skulehelseteneste, helsestasjon for ungdom, reisevaksinasjon og svangerskapsomsorg.

Publisert 15.04.2020

For å hjelpe dei som har vanskar med å handle på grunn av koronatiltaka, har vi avtala med kolonialbutikkane i kommunen at dei hjelper til med å ta imot bestilling og pakkar varer for utkøyring.

Kontakt Anita Nordheim, tlf 95 92 24 34, mandag, onsdag, fredag mellom kl 11:00 og 13:00, om du framleis har behov for å få varer tilkøyrt. 

Publisert 14.04.2020

Faktura for april månad vert ikkje sendt ut, sidan denne dekkar fritak frå betaling i perioden 12. mars til 13. april.
Faktura for mars er sendt ut og skal betalast.
 

Publisert 07.04.2020

Vi er inne i ei veldig spesiell tid med skulestenging og strenge restriksjonar kring kontakt med andre. Om du skulle vere bekymra for at eit barn eller ein familie ikkje har det bra, og du er usikker på om dei kan vente på hjelp til vi er tilgjengelege på telefon i ordinær kontortid, ring då til Sogn barnevernsvakt, tlf 400 22 988.
Ved behov for øyeblikkeleg hjelp, ring politiet på 112.

 

 

Publisert 03.04.2020

På bakgrunn av helsedirektoratet si rettleiing og tilråding om idrettsaktivitet i heile landet vil vi framleis halde alle våre idrettsanlegg (bygg og baner) stengt, i første omgang til fredag 17. april.

Dette gjeld og kommunale ballbingar, skuleplassar og uteareal knytt til barnehagar. Høyanger kommune takkar alle idrettslag i kommunen for å syne respekt og forståing for desse tiltaka. Vi gjer dette eine og aleine grunna omsynet til smittevern.

Høyanger kommune ønskjer alle innbyggarane ei retteleg god påske. Ta vare på kvarandre!

 

Publisert 02.04.2020

  

Publisert 01.04.2020

Legekontoret i Høyanger har opent, men med redusert drift. Det er oppretta eigen luftvegsklinikk i Elvegata 22, for å holde smitta ute av det vanlege kontoret – det skal vere trygt å komme på legekontoret, venterommet er stort sett tomt og med god plass til å halde avstand!

 

 

Publisert 25.03.2020

 

Høyanger kommune lyser ut tilskot frå kulturmidlane 2020. Kommunen har kvart år sett av rundt kr 300 000 til fordeling på kulturaktivitetar i kommunen.
Søknadsfrist 1. mai 2020.

 

 

Publisert 22.03.2020

Har du symptom som kan skyldast koronavirus? No vil Folkehelseinstituttet at du melder dette inn.

Publisert 20.03.2020

Vi oppmodar alle, også pensjonistar, med helsefagleg bakgrunn til å melde seg for teneste. Dette for å sikre at vi har tilgang til nok personale om koronasituasjonen utviklar seg.
Du melder deg til personalsjef Arnvid Hovland epost: Arnvid.hovland@hoyanger.kommune.no eller tlf: 992 06 457