Aktuelt
Publisert 08.04.2019

Kolonnekøyring med følgebil søndag kveld til laurdag morgon. Fri ferdsel laurdag 06.00 til søndag 18.00.

Publisert 28.03.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for industriområde på Sørebø jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

 

Publisert 28.03.2019

Kommunestyret vedtok i møte 19.03.2019 i sak 010/19 detaljreguleringsplan for Vadheim nord jf. plan og bygningslova §12-12.

Vedteken detaljreguleringsplan med vedlegg er tilgjengeleg her.

 

Publisert 27.03.2019

Sjå lenke nedanfor for opningstider på miljøstasjonen i Vadheim i påska, samt mai og juni.

 

Publisert 11.03.2019

Det skal byggast ny havarinisje i tunnel  og nisje for teknisk bygg. Det blir nytt lysanlegg, nye nødstasjonar/telefoner, auka viftekapasitet , ny vann og frostsikring, fjellsikring, ny spylevannsledningsnett  og ny asfalt.

Arbeidet starter opp den 11.03.19  og skal vare ut 2020. Det kan bli endringer i stenge og kolonnetider alt etter type arbeid og framdrift. Evt. endringar vil bli annonsert etter kvart.
 

Publisert 04.03.2019

Sogn og Fjordane Sau og Geit (SFSG) og Fjorden og Dale Beitelag i samarbeid med SNO og Fylkesmannen i Vestland arrangerer ei fagsamling for å få til ei organisering av effektiv jakt på Rovdyr.  

Samlinga blir i Fjaler 29 Mars kl 1900 (Aula'en på Dale vidaregåande skule).

Om det blir mange påmeldte prøver vi å få til ei ekstra samling Laurdag 30 mars kl 10 i Førde.   

Påmeldingsfrist 27 mars. Samlinga er open for alle.

Publisert 28.02.2019

I samsvar med eigedomsskattelova §§14 og 15 og Høyanger kommune sine vedtekter for eigedomsskatt, vert det med dette kunngjort at lista over utskriven eigedomskatt for 2019 vert lagt ut til offentleg ettersyn i 3 veker.

Publisert 27.02.2019

Utval for kultur og folkehelse vedtok i møtet sitt den 18. januar 2019 å innføre aktivitetskort frå første mars i år. Born ogungdom i alderen 10 - 19 år i Høyanger kommune kan kjøpe aktivitetskort med sterkt reduserte prisar på ulike aktivitetar.
 

Publisert 25.02.2019

Telemarksforsking (TMF) la idag fram sin endelege rapport om barnehage- og skulestruktur i Høyanger kommune.

Publisert 20.02.2019

Planutvalet vedtok i møte 29.01.2019 i sak nr. 001/19 å leggje framlegg til kommuneplanen sin samfunnsdel ut til offentleg ettersyn jf. plan og bygningslova §11-14.