Kronprinsen kjem til Høyanger

Onsdag 27. september kjem Kronprins Haakon til Høyanger. Då er alle inviterte til arrangement på kommunekaia, og folk må gjerne heise flagget rundt om i bygda.  

Utskifting av Langvasselva bru

Det vert utført vegarbeid på fv. 5442 Stordalsvegen ved Hellebotn bru i september og oktober av Mesta.  Tid: 25.09.2023 - 06.10.2023. Kor og kva? Langvasselva bru - omfattar riving av eksisterande bru og bygging av ny bru. Infoskilt 560 vil stå ved : Påkjøring frå E39 Matre til Fv 5442 til Stordal/Bjordal, Ved fergekai Oppdal mot Stordal/ Bjordal Ved Langvasselva bru

Valresultat i Høyanger kommune 2023

Endeleg valresultat for Høyanger kommunestyre er klart med mandat og kandidatkåring.

Tryggleiksveka 2023 - torgdag på kommunekaia laurdag 23. september. Kl 11.00- 14.00

Velkommen til torgdag på kommunekaia i Høyanger, laurdag 23. september. Kl 11.00- 14.00

Bassengtrening i Høyanger

    Høyanger kommune startar opp med ein ny runde bassengtrening i Høyangerbadet frå 3. oktober 2023. Treninga vil føregå på tysdagar kl.14:00 - kl. 15:30 og vert leia av fysioterapeut.

Kommunebarometeret 2023

Kommunebarometeret er ei måling som vert utarbeid av Kommunal Rapport kvart år, der Høyanger kommune no er rangert som nr 173 i landet.

Høyanger kommune innmeldt i Robek

Statsforvaltaren i Vestland har meldt Høyanger kommune inn i Robek (register for betinga godkjenning og kontroll).

Informasjon om oppstart av arbeid i Elvegata

Del 1 og 2 av Sæbøtangprosjektet Høyanger kommune er oppteken av stadutvikling, og fekk i 2021 utarbeidd ein stadutviklingsplan i samarbeid med Asplan Viak som såg på kva moglegheiter og forbetringar ein kan gjere på Sæbøtangen.

Vis omsyn til born i trafikken

I går starta skulane i Høyanger kommune, og vi ber alle om å vise omsyn til born i trafikken. Mange små og større elevar går og syklar til og frå skulen, og på fritida. Ikkje alle kan trafikkreglane heilt enda. Under kan du trykke på link til Trygg trafikk si side om lover og regler for syklande i trafikken, samt ein link til korleis å sikre born i bil. Vi ønsker alle lukke til med nytt skuleår!

Blomsterbed ved rutebilstasjonen

Høyanger kommune vart kontakta av ein hageglad innbyggar som ved rydding i hagen fekk mykje plantar til overs, og lurte på om vi kunne bruke desse. Dette var ein hyggeleg gest vi set pris på, og har funne ein lett synleg stad for dei fleste i Høyanger til plantene. Vi takkar så mykje - og kom gjerne forbi rutebilstasjonen og sjå!