OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Aktuelt

Ope møte om idrettsanlegget

Kva tenker du om Høyanger si framtidige idrettsanlegg?  

Legesituasjonen i Høyanger kommune

Høyanger kommune vil orientere befolkninga om at ein frå november 2022 manglar to fastlegar ved Høyanger legesenter. Utfordringa kommunen står i er knytt opp mot den nasjonale fastlegekrisa der det nasjonalt er vanskar med å skaffe fastlegar og fleire personar i Noreg står no utan fastlege.

Kulturprisen 2022 tildelt Johnny Litsheim

Kulturprisen for 2022 er tildelt Johnny Litsheim.  Ordførar, Petter Sortland, og leiar for utval for kultur og folkehelse, Birgitta Hagen Kyrkjebø, delte ut prisen 08.12.2022. 

25-års jubilantar 2022

I 2022 har Høyanger kommune 20 tilsette med 25-års teneste i kommunen.  Jubilantane vart heidra under ei markering torsdag 8. desember 2022, der dei fekk utdelt gåvekort frå kommunedirektør Ørjan Haram og ordførar Petter Sortland.   

Merksemd til dei som tok fagbrev i i 2022

Tilsette som tok fagbrev i 2022 vart heidra under ei markering torsdag 8. desember 2022.  Desse tok fagbrev i 2022: Åshild Osland, Anny Malene Mjell, Ida Espe (ikkje tilstades). 

Offentleg søkarliste - stilling som kommunalsjef Samfunn

Vi har motteke seks søknader til stilling som kommunalsjef Samfunn, her er den offentlege søkarlista:

Oppfriskingsdose mot Covid-19

FHI gjev no tilbod om oppfriskingsdose mot Covid-19 til personar mellom 18-64 år utan underliggjande risiko for alvorleg sjukdomforløp. Ønsker du oppfriskingsdose kan du bestille time til vaksinering på telefon 99 21 93 98 onsdagar mellom kl. 10:00-15:00.

No kan du sjølv velge fakturaterminar på kommunale eigedomsgebyr

Høyanger kommune kan no tilby fleksibel fakturering  på kommunale eigedomsgebyr. Tidlegare har alle blitt fakturert to gonger i året, med forfall i april og oktober.

Tilskot til trafikktryggingsaktivitetar

To gongar om året deler Vestland fylkeskommune ut tilskot til aktivitetar som bidrar til å tryggje trafikk og trafikantar. Søknadsfrist er 1. desember 2022.

Offentleg ettersyn - Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett 2023 og økonomiplan for 2023-2026, er lagt ut til offentleg ettersyn frå 23.11.2022. Formannskapet sitt framlegg til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 finn du her. Merknader må vere mottekne seinast 07.12.2022, og skal sendast til Høyanger kommune, postboks 159, 6991 Høyanger eller postmottak@hoyanger.kommune.no

Til toppen