Haustutstilling med elevane i Høyanger kulturskule

Kom og sjå kva kunstelevane har arbeidd med i haust.

Omval til fylkestingsvalet i Østfold

Er du velgar frå Moss kan du førehandsstemme på rådhuset i Høyanger kommune fram til og med fredag 24. november kl 13:00.  Du må kontakte kommunen på førehand om du vil førehandsstemme: Telefon 57 71 15 00 E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no 

Tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke 2024

Tilskotsordninga skal bidra til å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og sikre kulturminne som bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Ordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane.  

Kommunedirektøren inviterer til presentasjon av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, torsdag 9.november kl 12:00

I år blir presentasjonen på teams, det er difor ikkje høve til å delta fysisk. Du kan følge møte ved å delta i teams møte 9. november kl 12.00. 

Senking av Roesvatn under LRV

Statkraft Energi AS skal tette inntaksluka til kraftverk 2 (K2) som er lagt ned. I samband med dette må vatnet senkast til under lavaste regulerte høgde (LRV).

Oppfriskingsdose korona vinteren 2023/2024

Ønsker du vaksine eller oppfriskingsdose må du ta kontakt med legekontoret tlf 57 71 39 00 . Du får tildelt time. Vi har ikkje fastsette dagar men samlar opp til å vaksinere. For Lavik og Sørsida vert dette utført av sjukepleiar, som planlegg å gi vaksine på etterspurnad.  

Premiering Trimpoeng 2023

Konkurransen starta 01. mai og vart avslutta ved midnatt den 30. september.  314 personar har lasta ned og brukt appen og det er gjort heile 13 228 innsjekkingar på ulike turmål. Rusleturen rundt Austreimsneset vart det mest besøkte turmålet med 1967 innsjekk, etterfølgt av trollet i naturstien med 1908 innsjekkingar.  God oppslutnad i årets konkurranse!

Tilskot til inkludering av barn og unge 2024 - Bufdir

Tilskotsordninga "Tilskot til inkludering av barn og unge" er no lyst ut for 2024. Søknadsfrist 3. november 2023.  

Utskifting av Langvasselva bru

Det vert utført vegarbeid på fv. 5442 Stordalsvegen ved Hellebotn bru i september og oktober av Mesta.  Tid: 25.09.2023 - 06.10.2023. Kor og kva? Langvasselva bru - omfattar riving av eksisterande bru og bygging av ny bru. Infoskilt 560 vil stå ved : Påkjøring frå E39 Matre til Fv 5442 til Stordal/Bjordal, Ved fergekai Oppdal mot Stordal/ Bjordal Ved Langvasselva bru

Kommunebarometeret 2023

Kommunebarometeret er ei måling som vert utarbeid av Kommunal Rapport kvart år, der Høyanger kommune no er rangert som nr 173 i landet.

Kine Larsen Lægreid
Planleggar
E-post
Telefon 57 71 15 87
Mobil 45 14 20 74
Rønnaug Meek
Dagleg leiar for Høyanger Frivilligsentral/Høyanger kommune
E-post
Telefon 57 71 16 58
Mobil 99 32 13 22