Opptak av møte i kommunestyre og folkemøte

Her finn du lenke til streaming av møtene i kommunestyret og opptak av kvart møte.
Her finn du også opptak frå folkemøtet om vindkraft, 23.01.2023.

Opptak av tidligare kommunestyremøter og folkemøte

Artikkelliste