Kontakt barnevernet

Barneverntenesta i Høyanger kommune held til i Elvegata 22 i Høyanger.

Slik kontaktar du barnevernet:

  • telefon i kontortida: 57 70 75 75 
  • Akuttvakt utanom ordinær arbeidstid tlf: 400 22 988
  • besøksadresse: Elvegata 22, 6993 Høyanger, andre etasje
  • postadresse: Høyanger barnevernteneste, postboks 159, 6991 Høyanger
  • elektronisk post sendast til organisasjonsnummer 987 808 799
  • bekymringsmelding: digitalt meldeskjema

Krisesituasjonar utanom arbeidstid

Hovudoppgåva er å hjelpe barn og familiar i akutt krise og som ikkje kan vente til neste arbeidsdag.

  • Barneverntenesta i Høyanger er med i vaktordning gjennom Sogn barnevernvakt utanom kontortid: 400 22 988.
  • Ved akutte hendingar utanom kontortid kan du også ringe Alarmtelefon for barn og unge, telefon 116 111, som er open heile døgnet.

Leiar for barneverntenesta i Høyanger kommune 

Ingvill Auganæs
Telefon: 57 70 75 76  
Mobil: 992 19 374 
E-post: ingvill.auganaes@hoyanger.kommune.no

Organisasjonsnummer

Organisasjonsnummer for barneverntenesta i Høyanger:  987 808 799