Fysioterapeutar med kommunal avtale

Høyanger kommune har driftsavtale med tre privatpraktiserande fysioterapeutar som er lokaliserte i August Gunnarskogsgate 2 i Høyanger.

Du kan ta direkte kontakt med den fysioterapeuten du ønskjer å gå til, og etter ei lovendring 1. januar 2018 er det ikkje lenger nødvendig med tilvising frå lege. Det vert likevel tilrådd at du har ein god dialog med fastlegen din om helsa di.

Du må pårekne noko ventetid for å komme til hos privatpraktiserande fysioterapeut med driftsavtale.

Fysioterapeutar med kommunal driftsavtale i Høyanger kommune

Fysioterapeutar med kommunal driftsavtale i Høyanger kommune
Fysikalsk institutt Telefon Adresse Fysioterapeut
Høyanger Akupunktur og Fysioterapi Klinikk 915 20 969 August Gunnarskogs gate 2, 6993 Høyanger Olav Bergum
Linda Viken Fysioterapi 952 09 503 August Gunnarskogs gate 2, 6993 Høyanger Linda Merethe Viken
Fysioterapipraksis Line Senneset Råheim 913 93 095 August Gunnarskogs gate 2, 6993 Høyanger Line Senneseth Råheim

Om betaling og eigendel

For å få trygderefusjon for fysioterapioppfølging, må du anten gå til kommunalt tilsett fysioterapeut, eller til fysioterapeut som har driftsavtale med Høyanger kommune.

Du betaler ein offentleg fastsett eigendel for fysioterapioppfølginga.

Frikort for helsetenester får du når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar.

Barn under 16 år og personar med godkjent yrkesskade skal ikkje betale eigendel hos fysioterapeut med driftsavtale.