Hovudopptak for plass i barnehage og skulefritidsordning 2023

Canva

 

Alle som ønskjer plass i barnehage og/eller skulefritidsordning frå 01.08.2023, sender elektronisk søknad, via kommunen si heimeside innan 15. mars 2023.

Søknad om barnehageplass som kjem inn etter fristen, vert handsama etter at alle med lovfesta rett til barnehageplass har fått tilbod om plass.

 

Meir informasjon om opptaket finn de her:

Plass i barnehage

Plass i SFO