Store sklia

Stor sklie som går både på inn- og utsida av bygget.
Her kan ein ha konkurransar og sette fartsrekord.