Tilgjenge for rørslehemma

Det er god tilgang for rørslehemma besøkande i Høyangerbadet. 

    Vi har følgande fasilitetar: 

  • Parkering for dei med forflytningshemming ved inngangsdør
  • Terskelfrie dører
  • Rampe ved inngangsdør
  • Handikaptoalett
  • Rampe ned i terapibasseng
  • Handikappgarderobe kan tingast ved forespørsel 
  • Rullestol til utlån
  • Døropnar ved inngangsdør
     
Sven Erik Lillehauge
Bademeister
E-post
Telefon 57 71 27 00
Mobil 99 21 93 95