Kriseleiing i kommunen

Høyanger kommune har ei kriseleiing som har overordna ansvar for å koordinere kommunen si handtering av alvorlege hendingar/krisesituasjonar.
 

Kriseleiing

Kriseleiing
Tittel Namn Telefon
Kommunedirektør Ørjan Haram 454 49 842
Ass. kommunedirektør Arnvid Hovland 992 06 457
Ordførar Petter Sortland 911 64 546
Varaordførar Geir Helge Østerbø 997 06 097
Einingsleiar Beredskap og førebygging Olav Nordgulen 992 06 416
Rayvn-ansv./adm.sekr. Jorunn Flæthe 406 15 761
Rayvn-vikar/einingsleiar plan, prosjekt og forvaltning Synne Vefring 975 61 255

 

Utvida kriseleiing

Utvida kriseleiing
Tittel Namn Telefon
Kommunalsjef oppvekst Stig Engen 992 19 366
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef Samfunn Jan Kaare Hellevang 958 86 797
HMS-konsulent Sonja Myrekrok 992 19 328

Avhengig av situasjonen, kan og anna fagfolk i og utanfor kommunen bli inkludert i kriseleiinga og bli kalla inn ved behov. 

Kriseleiinga vil ha støttepersonell i informasjonsarbeidet. 

Kriseleiinga vil vere plassert i Høyanger rådhus, 4. etg. 


Psykososial ressursgruppe/kriseteam  

Psykososial ressursgruppe skal vere til hjelp dersom det skjer større ulukker eller katastrofar. Fagpersonar som er i gruppa har kompetanse til og skal ivareta det psykososiale hjelpearbeidet og rettleie slik at dei som treng det kan få hjelp frå det ordinære hjelpearbeidet.