Sende faktura til oss

Høyanger kommune er registrert i ELMA, nasjonalt adresseregister for mottak av elektronisk faktura via PEPPOL infrastruktur, med adresse 944 439 838

Faktura adresse:

HØYANGER KOMMUNE

Postboks 159

6991  HØYANGER

For å sikre at leverandørane får betaling på forfall, er vi avhengig av at inngåande faktura er rett merka. Faktura skal merkast med ein av referansane nedanfor, oppgitt av bestillar av vare/teneste: 

  • sekssiffra siffer
  • namn bestillar
  • namn avdeling

Faktura til avdelingar opplista under, skal registrerast med fakturaadresse over og org.nr. 944439838:

876 831 392   HØYANGER BIBLIOTEK – filialar: Kyrkjebø, Vadheim, Lavik, Ikjefjord, Bjordal og Ortnevik.

879 525 292   HØYANGER KULTURSKULE

883 771 702   HELSESYSTERTENESTA

897 924 072   HØYANGER IDRETTSANLEGG (Høyangerhallen og Høyangerbadet)

973 971 735   OLDERDALEN BARNEHAGE

974 579 952   HØYANGER KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

974 579 960   HØYANGER SKULE

974 579 987   HØYANGER KOMMUNE HELSE OG OMSORGSJEFENS KONTOR

974 579 995   KYRKJEBØ SJUKEHEIM

974 580 004   HØYANGER KOMMUNE OPEN OMSORG HØYANGER

974 580 020   HØYANGER KOMMUNE PLAN OG UTVIKLINGSJEFENS KONTOR

975 268 012   KYRKJEBØ BARNEHAGE

975 268 020   LAVIK BARNEHAGE

975 270 505   HØYANGER SJUKEHEIM

975 272 060   BJORDAL SKULE

975 272 079   LAVIK SKULE

975 272 095   VADHEIM OPPVEKSTSENTER AVD SKULE

975 272 109   KYRKJEBØ SKULE

975 309 495   BJORDAL BARNEHAGE

975 309 509   HJETLAND BARNEHAGE

975 309 606   VADHEIM OPPVEKSTSENTER AVD BARNEHAGE

975 293 343   HØYANGER KOMMUNE OPPVEKSTSJEFENS KONTOR

976 831 322   NAV HØYANGER

976 831 330   HØYANGER LEGEKONTOR

976 831 365   HØYANGER KOMMUNE OMSORG FOR PU HØYANGER

976 831 373   HØYANGER KOMMUNE ANLEGGSTENESTA DRIFT/VEDLIKEHALD

976 831 381   HØYANGER KOMMUNE FEIERVESEN

983 771 718   HØYANGER KOMMUNE VAKTMEISTER OG REINHALDARAR

987 808 454   HØYANGER SKOLE SFO

987 808 519   VADHEIM SKULE SFO

987 808 578   KYRKJEBØ SKULE SFO

987 808 799   HØYANGER KOMMUNE BARNEVERN

997 923 359   HØYANGER KOMMUNE NORSKSENTERET

997 924 002   HØYANGER KOMMUNE PPT

997 924 029   HØYANGE KOMMUNE FYSIKALSK AVDELING

997 924 037   HØYANGER DAGSENTER

997 924 118   HØYANGER KOMMUNE KULTURKONTORET

928 242 080   HØYANGER KOMMUNE SENTRALKJØKKEN

918 397 515   HØYANGER KOMMUNE OPEN OMSORG LAVIK

918 398 155   HØYANGER KOMMUNE FRIVILLEGSENTRALEN

918 397 639   HØYANGER KOMMUNE OMSORG FOR PU LAVIK

918 397 574   HØYANGER KOMMUNE OPEN OMSORG HØYANGER SØRSIDA