Mine Fakturaer

Du kan sjå dine fakturaer som er sendt frå Høyanger kommune. Det er den personen i husstanden som står som fakturamottakar hos kommunen som kan sjå betalte og ubetalte rekningar. 

Betalingsutsetting

Om du av ulike grunnar ikkje klarer å betale fakturaen din innan fristen, kan du få betalingsutsetting. No kan du gjere dette digitalt, utan å ringe eller sende e-post til kommunen. Du kan få ein månad betalingsutsetting. 

Innlogging skjer via ID-porten (BankID, MinID med fleire) som er ein sikker felles innloggingsløysing.

 

Logg deg inn på Mine Fakturarer

Du må stå som fakturamottakar for å komme inn på sida

Merk! Eig du til dømes ein bustad saman med ektefelle/sambuar, er det personen som står som fakturamottakar, t.d. kommunale eigedomsgebyr, som må logge inn.

Du vil heller ikkje finne tilfeldige fakturaer som t.d. byggesaksgebyr. I begge tilfella vil du få feilmelding.

Ta kontakt med økonomikontoret dersom det er noko du lurer på.

Artikkelliste

Ann Kristin Lillehauge
Konsulent stabseining økonomi
E-post
Telefon 57 71 15 27
Anne Kristin Dalheim
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 57 71 15 24