Reglement og skjema

Her finn du reglement og skjema som gjeld tilsette i Høyanger kommune

Interne reglement og søknadsskjema

Tilbakemeldingskjema bankkontonummer og e-postadresse

Egenerklæring om tuberkulosekontroll og MRSA-test

Søke om permisjon

 

Lover, forskrifter og avtalar

Arbeidsmiljølova

Ferielova

Folketrygdlova

Hovudtariffavtalen frå 1. mai 2022- 30. april 2024

Hovudavtalen 2022 - 2023

Kari Iren Birkeland
personalkonsulent
E-post
Telefon 57 71 15 16
Mobil 90 58 22 69
Hilde Sviggum
Konsulent
E-post
Telefon 57 71 15 55
Mobil 97 99 89 87