OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Politiske råd og utval i Høyanger kommune

Det er kommuneval kvart fjerde år. Etter valet i 2019 vart nytt kommunestyre konstituert 1. oktober 2019.

  • Petter Sortland frå Arbeidarpartiet er vald som ordførar
  • Geir Helge Østerbø frå Senterpartiet er vald som varaordførar

Styringsmodell

Høyanger kommune blir styrt etter formannskapsmodellen, med kommunestyret som øvste politiske organ. 

Saker som er behandla i utvala går direkte til kommunestyret for endeleg behandling. Det kan vere unntak der vedtaksmynde er delegert til utvalet. 

Sjå Delegeringsreglement for Høyanger kommune (PDF, 501 kB)

 

Informasjon om folkevalde organ i Høyanger kommune: 
 

 

Til toppen