Kommunedirektøren inviterer til presentasjon av budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027, torsdag 9.november kl 12:00

I år blir presentasjonen på teams, det er difor ikkje høve til å delta fysisk. Du kan følge møte ved å delta i teams møte 9. november kl 12.00. 

Bli med frå datamaskin, mobil eller romenhet 
Klikk her for å delta i møtet frå internett (web)
 

Møte-ID: 352 938 325 155 
Passord: zHKjG5 

Presentasjonen er grunnlaget for den vidare prosessen i handsaming av budsjett og økonomiplan med møte i råd og utval i veke 4, formannskapet gjer sitt vedtak i møte 23. november,

budsjett og økonomiplan blir lagt ut på høyring i to veker. Endeleg vedtak blir gjort av kommunestyret i møte 14. desember.

Alle folkevalde i styre, råd og utval samt tillitsvalde i kommunen blir oppfordra til å delta.

MERK! Det vert gjort opptak av møtet. Før du deltek i møtet, slå av lyd (mute) og kamera. Det blir høve til å stille spørsmål i teamsmøte/chatten etter presentasjonen.  Ver vennleg å bruke funksjonen rekk opp handa, evt. skrive spørsmål i chat.

Sjå budsjett 2024 og økonomiplan 2024-2027

Ørjan Haram
Kommunedirektør
E-post
Telefon 57 71 15 11
Mobil 45 44 98 42
Petter Sortland
Ordførar
E-post
Telefon 57 71 15 52
Mobil 91 16 45 46