Elektronisk listeframlegg

Valgdirektoratet har utvikla ei elektronisk løysing for å opprette listeframlegg, samle inn underskrifter og levere listeframlegg ved kommunestyre- og fylkestingsvalet.

Det er valfritt om du ønsker å bruke den elektroniske løysinga, eller om du heller vil levere listeframlegget på papir. Du kan også nytte ein kombinasjon av listeframlegg på papir og elektronisk. 

Ved å bruke listeforslagsportalen, vil rett val/valår/kommune komme automatisk opp på det som vert sendt inn via løysinga. Aktuelle vedlegg blir automatisk produsert og sendt til kommunen når listeframlegget leverast elektronisk.

Kommunen oppmodar til bruk av den elektroniske løysinga – den gjer prosessen enklare, og følger same regelverk og fungerer på same måte som papirløysinga.

Opprett listeframlegg i listeforslagsportalen

Sjå Valgdirektoratet si rettleiing for bruk av portalen og elektronisk innsending av listeframlegg