Godkjente listeforslag

logo val  - Klikk for stort bilete

Valstyret gjorde i møte 04.05.2023, vedtak om at følgande listeforslag til kommunestyrevalet 2023, er godkjent:

 

 

 

Valstyret godkjente ikkje listeforslaget til Alliansen, då lista ikkje var i samsvar med krava for listeforslag.

Klage

Som det går fram av vallova § 6-8 må klage med krav om endring av valstyret sitt vedtak om å godkjenne eller forkaste eit listeforslag, sendast innan sju dagar etter offentleggjering av overskrifta på dei godkjente vallistene. 
Bakgrunnen for regelen er å førebygge ugyldige val ved å rette opp eventuelle feil før valet.

Registrerte parti har også klagerett dersom klagen er grunngjeven med at einerett til partinamn er krenka.

Skriftleg klage må vere signert og grunngjeven og sendast til Valstyret i Høyanger kommune: 

  • E-post: postmottak@hoyanger.kommune.no
  • Postadresse: Valstyret i Høyanger kommune, Postboks 159, 6991 Høyanger

 

Klagefrist

Frist for å klage på godkjente listeforslag i Høyanger kommune er onsdag 24. mai 2023