Manntal og stemmerett

Du må ha stemmerett og vere innført i manntalet for å kunne stemme. Her kan du sjå om du oppfyller krava til stemmerett.