Prisar og søskenmoderasjon

Prisar

Betalingssatsar pr. 01.01.2023
Prisar
Tilbod Per månad Matpengar
100 % plass Kr. 3 000 Kr. 275
80 % plass Kr. 2 715 Kr. 225
60 % plass Kr. 2 340 Kr. 175
Dagplass 200 per dag Kr. 55

 

Søskenmoderasjon


Dersom søsken går i barnehage og/eller i skulefritidsordning, skal det betalast fullt for den plassen som er dyrast. Moderasjon gjeld for plass i barnehage og/eller plass i skulefritidsordninga (SFO).

Plass i barnehage:
barn nr 2 - 30% reduksjon i foreldrebetalinga
barn nr 3 - 50% reduksjon i foreldrebetalinga
barn nr 4 - 50% reduksjon i foreldrebetalinga

Plass i SFO:
barn nr 2 - 25% reduksjon i foreldrebetalinga
barn nr 3 - 40% reduksjon i foreldrebetalinga
barn nr 4 - 50% reduksjon i foreldrebetalinga